Ga naar inhoud

Verzuimverzekering

Waar moet ik aan denken bij een zieke medewerker?

Maak een afspraak

Als ondernemer is bedrijfscontinuïteit heel belangrijk

Een zieke medewerker kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Zeker als uw medewerker langdurig ziek is. U moet uw zieke medewerker doorbetalen en misschien ook een vervangende medewerker inhuren. Dit zijn hoge kosten die u het liefst wilt voorkomen. Natuurlijk voert u daarom jaarlijks een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit en houdt u zich aan de re-integratieverplichtingen richting zieke werknemers. Ook voldoet u aan alle regels van de Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.

Wilt u zeker weten dat u dit allemaal goed geregeld heeft? Onze adviseur kijkt graag met u mee.

Waar moet ik aan denken als een medewerker ziek is?

Een zieke medewerker is vervelend en wilt u het liefst voorkomen. Mocht u onverhoopt toch te maken krijgen met een zieke medewerker, dan komt er heel wat op u af. Wist u dat...

...u bij een langdurig zieke medewerker een re-integratiedossier moet bijhouden?
...u iedere 6 weken de voortgang moet bespreken met uw medewerker?

Zo zijn er meer zaken waar u rekening mee moet houden. Voorkomen dat u onnodige extra kosten maakt door zieke medewerkers bijvoorbeeld. Wij beantwoorden al uw vragen en kijken samen of uw verzuimverzekering hierop aansluit.

U bent verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen

Met een verzuimverzekering verzekert u de verzuimkosten in deze eerste twee jaar. Is uw medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? Dan beoordeelt het UWV of en hoeveel uw medewerker nog wel kan werken. En hoeveel hij/zijdaarmee kan verdienen. Op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt bepaald welke uitkering uw medewerker krijgt. Deze financiële risico’s kunt u beperken door een verzuimverzekering af te sluiten.

De voordelen van een verzuimverzekering

  • Uw verzuimverzekering sluit aan op uw onderneming en CAO;
  • Uw bedrijfscontinuïteit blijft gewaarborgd;
  • U wordt ondersteund bij een goede uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Meer weten? Uw adviseur helpt.