Ga naar inhoud

Rechtshulp on demand: Bedrijfspand

Rondom het huren of kopen van het bedrijfspand kunnen juridische vragen ontstaan. Net zoals wanneer u een bedrijfspand gaat verkopen of verhuren. Onze juristen staan voor u klaar met juridisch advies op maat, voor een vaste prijs. U kiest uit drie verschillende pakketten precies de hulp die u nodig heeft: Check, Standaard of Uitgebreid.

Check-pakket

€ 389 (ex. btw)

U krijgt persoonlijke hulp, een beoordeling en advies bij het checken van uw overeenkomst. Hiermee kunt u zelf onderhandelen met de andere partij.

2 contactmomenten:

 • een overlegmoment met uw jurist, per telefoon of mail

 • een mail of brief met de beoordeling en het advies

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u een (ver)koop- of (ver)huurovereenkomst wilt laten controleren.

 • Als u een beoordeling nodig heeft van uw rechtspositie.

 • Als u een inschatting wilt van uw kansen en mogelijkheden.

Wat doet de jurist voor mij?

 • De jurist controleert de stukken en adviseert u over de juistheid ervan.

 • U krijgt schriftelijk advies over uw onderhandelingsmogelijkheden.

Wat mag ik verwachten?

 • een mail of brief met de beoordeling en uitleg van de punten in de overeenkomst

 • in deze mail of brief krijgt u ook een advies van uw jurist

Check-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Standaard-pakket?

Als u toch meer tijd nodig heeft om met uw jurist te overleggen. Of als u extra juridisch advies wilt. U kunt dan kiezen voor het Standaard-pakket.

De prijs van het Check-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Check-pakket naar een Standaard-pakket. U betaalt dan nog € 589 - € 389 = € 200 (ex. btw).  In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Standaard-pakket

€ 589 (ex. btw)

U krijgt persoonlijke hulp en begeleiding bij het zelf oplossen van uw juridische probleem met de andere partij.

3 contactmomenten:

 • een overleg voor het opstellen van een brief

 • een check na het opstellen van de brief

 • een overleg na een reactie van de andere partij

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u besluit te onderhandelen over de punten in de (ver)koop- of (ver)huurovereenkomst.

 • Als u ondersteuning nodig heeft bij uw contact met de andere partij.

Wat doet de jurist voor mij?

De jurist brengt uw rechtspositie in kaart en geeft een inschatting van uw kansen. U krijgt hulp bij het nemen van de juiste stappen, maar de jurist treedt niet op de voorgrond. Uw jurist stelt brieven op in uw naam die u zelf naar de andere partij kunt sturen.

Wat mag ik verwachten?

 • een brief die u zelf kan versturen

 • een overleg naar aanleiding van de reactie van de andere partij

 • contact tijdens uw onderhandelingsgesprekken met de andere partij

Standaard-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Uitgebreid-pakket?

Als uw eigen inzet met behulp van de jurist niet voldoende is geweest. Heeft de brief niet het gewenste effect? Dan kan de jurist namens u actie ondernemen. U kunt dan kiezen voor het Uitgebreid-pakket, afhankelijk van uw situatie. Overleg met uw jurist voor het meest geschikte vervolg.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Standaard-pakket naar een Uitgebreid-pakket. U betaalt dan nog € 989 - € 589 = € 400 (ex. btw). In alle andere gevallen betaalt u het nieuwe pakketbedrag volledig.

Hoe werkt Rechtshulp on demand?

In een paar stappen naar juridische hulp op maat, zonder verzekering.

Uitgebreid-pakket

€ 989 (ex. btw)

Uw jurist neemt het van u over. In nauw overleg met u, verzorgt de jurist alle contacten en onderhandelingen met de andere partij.

Altijd genoeg contactmomenten:

 • U krijgt zo veel contactmomenten met uw jurist als nodig.

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als er onderhandelingen over een (ver)koop- of (ver)huurovereenkomst nodig zijn.

 • Als u er niet zelf uitkomt met de andere partij op basis van de stappen die u nam.

 • Als u de zaak volledig uit handen wilt geven aan een jurist.

Wat doet de jurist voor mij?

De jurist treedt op de voorgrond en neemt namens u contact op met de andere partij. Afhankelijk van de situatie kiest uw jurist de beste contactmethode: telefonisch, via mail of persoonlijk.

Wat mag ik verwachten?

 • Uw jurist stelt samen met u een plan van aanpak op.

 • U krijgt een namens u geschreven brief, op basis van een gesprek.

 • Uw jurist communiceert namens u met de andere partij.

Uitgebreid-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Procedure-pakket?

Als uw jurist er niet uitkomt met de andere partij. Dit is een stap die u neemt als brieven en onderhandelen niet het gewenste effect hebben. De rechter moet dan een oordeel geven over de zaak.

De kansen en mogelijke kosten bespreekt uw jurist vooraf met u. Dit geldt ook als u gedagvaard wordt. Het Procedure-pakket wordt alleen aangeboden in overleg met de jurist. Dit pakket kunt u daarom niet direct online afsluiten.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de kosten van het Procedure-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Uitgebreid-pakket naar een Procedure-pakket. U betaalt dan nog € 1.689 - € 989 = € 700 (ex. btw). In alle andere gevallen betaalt u het nieuwe pakketbedrag volledig.

Benieuwd of we u kunnen helpen?

Doe de online check