Ga naar inhoud

Wat houdt cascoverzekering in?

Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) van derden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?