Ga naar inhoud

Wat gebeurt er met het leasecontract als ik uit dienst ga?

Het leasecontract kan worden afgekocht. Wie deze kosten betaalt, hangt af van de gemaakte afspraken tussen u en uw werkgever. Bij ontslag neemt de werkgever vaak de kosten voor zijn rekening, Gaat u zelf weg, dan betaalt u de kosten meestal zelf.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?