Ga naar inhoud

Waar moet ik als werkgever rekening mee houden als ik mijn werknemers een leasefiets wil aanbieden?

Een leasefiets via het werk wordt gezien als loon in natura. Dat betekent dat u als werkgever aan een paar fiscale regels moet voldoen:

  • U houdt  loonbelasting en premie volksverzekeringen in over dit loon 
  • U betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over dit loon. 
  • U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?