Documenten bij de collectieve ongevallenverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Brochure agrarische dienstverleners
  2. Brochure agrariërs
  3. Brochure detailhandel
  4. Brochure MKB
  5. Brochure Vereniging van Eigenaren
  6. Brochure verenigingen
  7. Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering (versie 1)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de collectieve ongevallenverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

  Collectieve ongevallenverzekering