Ga naar inhoud

Omdat ik bang ben om het coronavirus op te lopen, wil ik thuis blijven. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?