Ga naar inhoud

Mijn werknemer raakt besmet met het coronavirus tijdens werk of werkgerelateerde activiteiten. Dekt mijn werknemersschadeverzekering (WSV) de schade?

Ja, de WSV biedt aanvullend op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade tijdens werk of werkgerelateerde activiteiten. Het is geen vereiste dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?