Ga naar inhoud

Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering uit als ik niet in staat ben om mijn werk te verrichten omdat ik in quarantaine geplaatst ben?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?