Ga naar inhoud

Ik ontvang een uitkering vanuit de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en raak arbeidsongeschikt. Heeft een AOV-uitkering invloed op de hoogte van de TOZO-uitkering?

Ja, volgens de regeling moet u vooraf aangeven dat u als gevolg van de coronacrisis verwacht dat uw inkomen in de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer achteraf blijkt dat u meer inkomen heeft ontvangen, moet u dat zelf doorgeven aan de gemeente. Uw inkomen kan dan worden verrekend met de TOZO-uitkering. Een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gezien als inkomen. Geeft u dit niet door, dan wordt dit gezien als fraude en kunt u een boete krijgen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?