Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over het coronavirus en uw bedrijf

Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen rondom uw bedrijf en het coronavirus.

Ja, als u een bedrijf heeft in de horeca, bent u hiervoor tijdelijk verzekerd. Dit geldt ook voor slagers, bakkers, bloemisten en soortgelijke bedrijven in de detailhandel. Deze dekking geldt voorlopig tot 1 juni 2021. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen geldt de verruiming van de dekking niet. Als u daarna besluit om structureel te blijven bezorgen, neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Let op: Heeft u polissen waarvan Univé niet de verzekeraar is? Neem dan contact op met uw adviseur. Mogelijk geldt dan voor u een andere regeling.

Het is begrijpelijk dat het coronavirus ervoor kan zorgen dat u tijdelijk andere werkzaamheden wilt of gaat oppakken. Dat is niet automatich meeverzekerd. We gaan graag voor u na of uw verzekeringen hiervoor dekking bieden. Neem gerust contact op met uw Univé-adviseur. 

Ja, zolang het assortiment niet verandert, bent u gewoon verzekerd. Wijzigt uw assortiment? Neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Ja, zolang het assortiment niet verandert, bent u gewoon verzekerd. Wijzigt uw assortiment? Of heeft u door de webshop aanzienlijk meer voorraad dan voorheen? Neemt dan contact op met uw Univé-adviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

Wij beoordelen per geval of u in aanmerking komt voor een uitkering. Het standpunt van het RIVM is om bij (verkoudheids)klachten thuis te blijven. Een ondernemer die voor zijn inkomen afhankelijk is van klantencontact zou daarom arbeidsongeschikt kunnen zijn. Meld daarom uw klachten op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar aovclaim@unive.nl

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

Ja, volgens de regeling moet u vooraf aangeven dat u als gevolg van de coronacrisis verwacht dat uw inkomen in de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer achteraf blijkt dat u meer inkomen heeft ontvangen, moet u dat zelf doorgeven aan de gemeente. Uw inkomen kan dan worden verrekend met de TOZO-uitkering. Een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gezien als inkomen. Geeft u dit niet door, dan wordt dit gezien als fraude en kunt u een boete krijgen.

Ja, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt altijd dekking als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Bedrijfsschadeverzekering

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade. Dat is hier niet het geval. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ja, als u een bedrijf heeft in de horeca, bent u hiervoor tijdelijk verzekerd. Dit geldt ook voor slagers, bakkers, bloemisten en soortgelijke bedrijven in de detailhandel. Deze dekking geldt voorlopig tot 1 juni 2021. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen geldt de verruiming van de dekking niet. Als u daarna besluit om structureel te blijven bezorgen, neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Let op: Heeft u polissen waarvan Univé niet de verzekeraar is? Neem dan contact op met uw adviseur. Mogelijk geldt dan voor u een andere regeling.

U heeft als werkgever de plicht om een veilige en gezonde arbeidssituatie te creëren voor uw werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor een goed ingerichte (thuis)werkplek.

Ja, als u aansprakelijk bent voor de besmetting, dekt uw AVB de gevolgschade. U kunt op grond van werkgeversaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld als u bijvoorbeeld onvoldoende maatregelen heeft genomen om besmetting te voorkomen. 

Houd u aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Hiermee kunt u eventuele schade als gevolg van besmetting van klanten en personeel zoveel mogelijk voorkomen.

Nee, de kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij of zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen. 

U heeft als werkgever de plicht om een veilige en gezonde arbeidssituatie te creëren voor uw werknemers. Als uw productieproces veranderd of verplaatst is, zorg dan dat de veiligheid van uw werknemers ook in de nieuwe situatie gewaarborgd is.

Werknemersschadeverzekering

Ja, als u een bedrijf heeft in de horeca, bent u hiervoor tijdelijk verzekerd. Dit geldt ook voor slagers, bakkers, bloemisten en soortgelijke bedrijven in de detailhandel. Deze dekking geldt voorlopig tot 1 juni 2021. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen geldt de verruiming van de dekking niet. Als u daarna besluit om structureel te blijven bezorgen, neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Let op: Heeft u polissen waarvan Univé niet de verzekeraar is? Neem dan contact op met uw adviseur. Mogelijk geldt dan voor u een andere regeling.

Ja, de WSV biedt aanvullend op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade tijdens werk of werkgerelateerde activiteiten. Het is geen vereiste dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade. 

Rechtsbijstandsverzekering

Ja, als u een bedrijf heeft in de horeca, bent u hiervoor tijdelijk verzekerd. Dit geldt ook voor slagers, bakkers, bloemisten en soortgelijke bedrijven in de detailhandel. Deze dekking geldt voorlopig tot 1 juni 2021. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen geldt de verruiming van de dekking niet. Als u daarna besluit om structureel te blijven bezorgen, neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Let op: Heeft u polissen waarvan Univé niet de verzekeraar is? Neem dan contact op met uw adviseur. Mogelijk geldt dan voor u een andere regeling.

Dat is in iedere situatie verschillend. Bekijk daarom meer informatie het annuleren van een opdracht.

Ja, als u of uw bedrijf wordt aangesproken in relatie tot het verspreiden van het coronavirus en de gevolgen daarvan, biedt uw rechtsbijstandverzekering daarvoor dekking. 

Heeft u een vraag over rechten en plichten van werknemers, reizen, coronavouchers, evenementen en lidmaatschappen in verband met uw rechtsbijstandsverzekering? De antwoorden op veelgestelde vragen hierover leest u op onze speciale coronavirus-pagina.

Ja, in de basis is daar dekking voor. Als uw bedrijf door de besmetting bijvoorbeeld stil komt te liggen, kunnen wij helpen de eventuele schade te verhalen. Wel zal aangetoond moeten worden dat de andere partij onvoldoende maatregelen heeft getroffen om besmetting te voorkomen.  

Ziekteverzuimverzekering

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. 

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij of zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.  

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Motorrijtuigenverzekering

Ja, als u een bedrijf heeft in de horeca, bent u hiervoor tijdelijk verzekerd. Dit geldt ook voor slagers, bakkers, bloemisten en soortgelijke bedrijven in de detailhandel. Deze dekking geldt voorlopig tot 1 juni 2021. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen geldt de verruiming van de dekking niet. Als u daarna besluit om structureel te blijven bezorgen, neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Let op: Heeft u polissen waarvan Univé niet de verzekeraar is? Neem dan contact op met uw adviseur. Mogelijk geldt dan voor u een andere regeling.

Ja, als u besluit uw voertuig bij de RDW te schorsen, is het mogelijk uw verzekering op te schorten. Het voertuig is dan niet verzekerd. In dat geval is het niet toegestaan om met uw voertuig op de openbare weg te rijden en u dient het voertuig op eigen terrein te stallen. 
Het is helaas niet mogelijk om alleen het cascorisico te verzekeren. Zodra u de schorsing opheft bij de RDW, moet u uw voertuig weer verzekeren. Neem dan contact op met uw Univé-adviseur. 

Let op: Als u bij de Belastingdienst de schorsing van uw voertuig binnen één maand beëindigt, moet u alsnog belasting betalen over de periode waarin de tenaamstelling in het kentekenregister is geschorst. Ook zijn er kosten verbonden aan het schorsen van uw voertuig bij de RDW. Meer informatie vindt u op de website van het RDW

Univé gaat mee in het protocol dat is opgesteld door de brancheorganisaties in de rijschoolbranche. Zodra een doorzichtig zeil, oftewel ‘spatscherm’, binnen de brancheorganisaties in de rijschoolbranche wordt goedgekeurd, dan biedt Univé dekking.

Cybercrime

U heeft als werkgever de plicht om een veilige en gezonde arbeidssituatie te creëren voor uw werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor een goed ingerichte (thuis)werkplek.

Gebouwen- en inventarisverzekering

Dat ligt eraan. Wij begrijpen dat u door de opgelegde maatregelen rondom het coronavirus minder of vrijwel niet aanwezig bent in uw pand. Komt u of één van uw medewerkers nog wel af en toe een kijkje nemen? Dan is er geen sprake van leegstand en bent u gewoon verzekerd. Twijfelt u of er sprake is van leegstand? Of is er een andere situatie van toepassing waardoor uw pand leeg komt te staan? Neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Het is begrijpelijk dat het coronavirus ervoor kan zorgen dat u tijdelijk andere werkzaamheden wilt of gaat oppakken. Dat is niet automatich meeverzekerd. We gaan graag voor u na of uw verzekeringen hiervoor dekking bieden. Neem gerust telefonisch contact op met één van onze adviseurs via 0592 349 649.

Ja, wij willen ondernemers hier graag in tegemoetkomen. Normaal gesproken is bij Univé de termijn voor het gebruik van roerende zaken in een ander gebouw in Nederland beperkt tot twee maanden. Aangezien veel werknemers sinds de start van de coronamaatregelen thuis gebruikmaken van bedrijfsinventaris, willen wij deze termijn uitbreiden. Daarom vervalt tijdelijk de maximale termijn van twee maanden en verlenen wij dekking op de bedrijfsinventaris tot 1 juni 2021.
Let op: Overige voorwaarden voor schadevergoeding blijven wél van kracht.

In deze tijd kan het lastiger zijn om te voldoen aan bepaalde preventie-eisen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een alarminstallatie niet gerepareerd of gekeurd kan worden of een brandmeldinstallatie niet kan worden aangelegd. Niet voldoen aan preventie-eisen kan betekenen dat u bij schade geen dekking heeft. Neem dan ook altijd contact op met uw Univé-adviseur, zodat er voor uw situatie een passende oplossing kan worden gevonden.

Heeft u vragen over uw particuliere verzekeringen? Lees dan hier de antwoorden op de meestgestelde vragen. U heeft ongetwijfeld ook nog andere vragen. Neem daarvoor contact op via de klantenservice.