Documenten bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering (versie 1)
  2. Voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor automatisering (versie 1)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering