Ga naar inhoud

Valt mijn opgebouwde no-claimkorting terug bij een autoschade?

Of uw no-claimkorting terugvalt na een schade hangt af van uw schadeverleden en van de vraag of u schuld heeft aan de schade. Rijdt u bijvoorbeeld minimaal 15 jaar schadevrij (trede 21), dan heeft een (schuld)schade geen gevolgen voor uw no-claimkorting. U behoudt dan de maximale korting van 80% op de premie van uw bedrijfsautoverzekering, maar u valt wel terug naar trede 16. Als u in hetzelfde jaar nog een schade claimt, heeft dat wel gevolgen voor uw no-claimkorting. In sommige gevallen is het aantrekkelijker om een schade niet te claimen. Bij Univé kunt u tot maximaal 1 jaar terug nog beslissen of u een geclaimde schade alsnog zelf betaalt. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?