Ga naar inhoud

Geldt deze verzekering ook als ik uitzendkrachten of stagiair(e)s werkzaamheden laat uitvoeren?

Ja, deze verzekering geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten of stagiair(e)s.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?