Ga naar inhoud

Keuzemogelijkheden binnen de Univé AOV

Wanneer u kiest voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé, geeft u uw eigen toekomst vorm. Onze AOV is maatwerk en biedt u dan ook veel keuzemogelijkheden:

Hoeveel inkomen verzekert u?

U kunt maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar verzekeren. U kunt niet meer verzekeren dan € 75.000 per jaar en niet minder dan € 4.000 per jaar. 

Tot welke eindleeftijd?

Standaard verzekeren we tot de AOW-leeftijd. Bij sommige beroepen ligt de eindleeftijd lager in verband met het risico. Naast de AOW-leeftijd kunt u kiezen voor een uitkeringsduur van 2 jaar of 5 jaar.

Hoe lang kunt u zonder uitkering? (eigenrisicotermijn)

Wij bieden de volgende opties aan: 1 maand, 3 maanden, een half jaar, 1 jaar of 2 jaar. Hoe hoger uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. 

De mate van arbeidsongeschiktheid

Om een uitkering te krijgen, moeten wij vaststellen dat u arbeidsongeschikt bent. Die arbeidsongeschiktheid drukken wij uit in een percentage. Standaard keren wij uit als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een uitkering als wij hebben vastgesteld dat u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor een hogere ondergrens. Namelijk 45% of 75%. Dit percentage noemen we de ondergrens bij arbeidsongeschiktheid. 

Indexatie van inkomen en uitkering

U kunt kiezen uit twee varianten van indexatie:

Indexering van het verzekerde inkomen

  • Het verzekerde inkomen wordt ieder jaar bij het ingaan van de nieuwe verzekeringsperiode verhoogd. Het maakt niet uit of u arbeidsongeschikt bent of niet. 

Indexering van de uitkering 

  • De uitkering wordt ieder jaar bij het ingaan van de nieuwe verzekeringsperiode verhoogd. 
  • Eén jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden gaat de verhoging voor het eerst in. 
  • Wij verhogen alleen de uitkering die u krijgt. Het verzekerde inkomen op uw polis verandert niet. 

Aanvangskorting

U krijgt bij het afsluiten van de AOV maximaal 90% aanvangskorting, verdeeld over 3 jaren. De verdeling kan zijn: ieder jaar 30% korting.