‘Wacht niet te lang met het verwijderen van asbest’

Asbestdaken vormen nog steeds een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zouden alle daken waar asbest is blootgesteld aan de buitenlucht, weg moeten. De Eerste Kamer heeft een voorgenomen verbod niet aangenomen, maar de gezondheidsrisico’s zijn niet veranderd. Geert van Haaren, productspecialist bij Univé legt uit waarom asbest zo onveilig is.

Geert vertelt uit waarom snelheid geboden is. 'Vanaf 1 januari 1994 mocht asbest niet meer als nieuw bouwmateriaal worden gebruikt. Dat betekent dat in 2024 alle asbesthoudende daken minimaal 30 jaar oud zijn, de technische levensduur is dan verstreken. Hoe ouder het asbest, hoe meer het verbrokkelt en verweert. Hierdoor komt er meer asbeststof vrij.' Geert rekent voor: 'Na 20 jaar komt van een dak van 1.000m2 één kilo asbeststof per jaar vrij, bij een dak van 40 jaar oud is dat opgelopen tot 3 kilo per jaar. Wetend dat alle asbesthoudende daken in Nederland voor 1994 gebouwd zijn, geeft dat toch te denken.'

Gezondheidsrisico

Geert: 'De belangrijkste reden om asbest te verwijderen is natuurlijk het gezondheidsrisico. We willen onze klanten duidelijk maken dat asbest gevaarlijk is. Stel het verwijderen van asbest niet uit, voor de gezondheid van jezelf, je medewerkers, je gezinsleden en de buurt!'

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Univé-adviseur.

​​​