Documenten bij de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Brochure agrarische dienstverleners
  2. Brochure agrariërs
  3. Brochure detailhandel
  4. Brochure MKB
  5. Brochure Vereniging van Eigenaren
  6. Brochure verenigingen
  7. Brochure zzp
  8. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven (versie 1)
  9. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (versie 2)
  10. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen (versie 2)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering