Ga naar inhoud

20-04-2021

Samen stalbranden voorkomen

Onlangs werd het rapport ‘Stalbranden in de veehouderij’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. De conclusies daarvan waren somber: de veiligheid van stallen is de afgelopen jaren niet verbeterd. En dat terwijl iedereen zich inzet om stallen veiliger te maken.

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor betere regelgeving op het gebied van isolatie, compartimentering en perceelbebouwing. Of en wanneer die regels er komen, is nog de vraag. Gelukkig zijn er tot die tijd genoeg dingen die agrariërs zelf kunnen doen. Adviseur Harry Kalfsbeek vertelt hoe Univé agrariërs probeert te helpen.

Laat de lastafel buiten

Veel stalbranden waarvan de oorzaak bekend is zijn ontstaan door brandgevaarlijke werkzaamheden in of direct naast de stal, zoals lassen, slijpen of snijbranden. Ook Kalfsbeek herkent het gevaar van deze werkzaamheden en geeft een aantal tips:

  • Het beste is vaak om niet in de stal zelf aan het werk te gaan, maar buiten. Wil je toch in de stal aan het werk, zorg er dan voor dat brandbaar materiaal is afgedekt met brandwerend materiaal.
  • Let erop dat er geen brandbare spullen als stro, doeken en plastic in de buurt zijn. En ga niet aan de slag boven of in de buurt van de mestput, mest kan namelijk brandbare gassen bevatten.”
  • Daarnaast is het natuurlijk van belang om altijd een brandblusser binnen handbereik te hebben. Mocht er toch een brand ontstaan, dan kan je deze snel blussen.
  • Het is verstandig om een paar minuten nadat je klaar bent met lassen of slijpen je werkplaats nog even te controleren, zo verklein je de kans dat er iets misgaat.

Proactief elektra keuren

Ook defecte apparaten en elektra vormen een belangrijke oorzaak van stalbranden. Om goed verzekerd te blijven, zijn regelmatige elektrakeuringen verplicht. Univé helpt klanten daarbij, door proactief elke paar jaar een inspecteur van een erkend keuringsbedrijf langs te sturen:

“We willen klanten daarin echt bij de hand nemen. Daarom sturen we een inspecteur langs, die conform de geldende norm de elektrische installaties inspecteert en zijn bevindingen rapporteert. De klant heeft vervolgens 3 maanden de tijd om daarmee aan de slag te gaan. Als de verbeteringen zijn doorgevoerd, krijgt de klant van ons de kosten voor de keuring deels of helemaal terugbetaald”, vertelt Kalfsbeek.

Op die manier wil Univé het voor klanten makkelijker maken om zich aan de veiligheidseisen te houden.

Deel dit bericht