Ga naar inhoud

1 augustus 2023Wonen

Samen kom je verder: het werk van het Leger des Heils

 "Wat kun je samen met een ander voor een ander betekenen? In alles wat we doen proberen we verbindingen te leggen. Het is voor ons allemaal belangrijk om ergens onderdeel van te zijn, ergens bij te horen." Een inspirerend gesprek met Jolanda en Robert Fennema over hoe het Leger des Heils van betekenis is voor de buurt en bijdraagt aan sociale cohesie.

Voor mensen zonder helper

 "We zijn er voor mensen zonder helper," vertelt Robert Fennema, manager en woordvoerder bij het Leger des Heils. "Voor dak- en thuislozen, verslavingszorg, jeugdzorg, en jeugdbescherming. Ons doel is om een tijdje met mensen op te lopen die het zonder onze steun niet redden, om ze uiteindelijk weer los te laten zodat ze het (weer) zelf kunnen. Daarom zetten wij ons ook in om familiecontacten te herstellen als de relaties zijn verstoord. We kunnen een tijdje met mensen meelopen, maar het netwerk dat ze daarna opvangt, is van wezenlijk belang."

 Mensen zijn geen probleemgevallen

"We denken niet vanuit probleemgevallen, maar zien een mens die problemen of uitdagingen bij zich draagt," benadrukt Robert. "Dat zijn niet alleen kansarme mensen, maar bijvoorbeeld ook mensen die naar Nederland komen om hier te werken of te studeren. Situaties waarbij de man overdag weg is en zijn vrouw en kind de hele dag in een kleine studentenkamer zitten. Voor deze doelgroep organiseren we ‘Zingen met je kind’. Dit zijn geen mensen met grote problemen, maar vaak hoogopgeleide vrouwen die hun weg moeten zien te vinden in een nieuw land. Door mee te doen met dit initiatief ontmoeten ze gelijkgestemden waarmee ze kunnen optrekken. Hierdoor krijgt het leven weer kleur en verminderen we de eenzaamheid onder deze groep."

 Je hoeft het niet alleen te doen

 "We leven in een individualistische maatschappij, maar je hoeft niet alles alleen te doen," merkt Robert op. "Mensen komen met ons in contact via een van de 120 buurtsteunpunten: een tweedehands kledingwinkel, kerkgebouw of buurthuiskamer. Deze buurthuiskamers worden bezocht door mensen uit alle lagen van de samenleving; iedereen is welkom. Het is een plek waar mensen gewoon binnen kunnen lopen. Waar je wordt gezien, gehoord en waar nodig gesteund. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een maaltijd, een goed gesprek, hulp bij vragen rondom geld of papierwerk, maar ook voor tweedehandskleding."

Klein gebaar, grote impact

"Het doel is om mensen met elkaar te verbinden en uit hun sociaal isolement te halen," legt Jolanda Fennema, korpsofficier van het Leger des Heils in korps Valleistreek, uit. "Iets voor elkaar te betekenen. Bijvoorbeeld door mensen te helpen met het leren van onze taal, zoals een oud Nederlands docente doet. Of de kapster die door gesprekken aan de koffietafel het vertrouwen kreeg van een andere bezoeker om haar haar te mogen knippen, nadat ze jaren niet meer naar de kapper was geweest. Het zijn kleine gebaren met een grote impact. Verbinding tussen mensen creëert een gevoel van voldoening en samen help je elkaar dan echt verder."

 Limonadefiets

Jolanda is meestal te vinden bij de Ontmoetingswinkel in Wageningen en gaat regelmatig de buurt in met haar bakfiets. "Ik word de vrouw van de limonadefiets genoemd in Wageningen. Ik ga de speeltuinen af met een puzzel of spelletje en kom dan in contact met kinderen en hun ouders. Zo hoor ik wat er speelt bij deze mensen en kan ik hulp bieden waar nodig." Daarnaast geeft ze Zumba dansles aan een groep dames die vanwege hun financiële situatie moeilijk kunnen sporten of in een gewelddadige thuissituatie zitten. "Het dansen haalt ze uit hun isolement. Het is een hele fijne en hechte groep geworden waarin de vrouwen zich gezien en gesteund voelen."

 Werken of kerken

Jolanda legt uit hoe je je kunt inzetten voor het Leger des Heils: "Je kunt werken of kerken bij het Leger des Heils, in de professionele zorg of als vrijwilliger bij een buurthuiskamer. En als je een goed idee hebt voor je buurt, dan kun je dit na het indienen van een projectplan ook echt realiseren. Daarin hebben we veel raakvlakken met Univé die hetzelfde doet met het Univé Buurtfonds."

Meer informatie over het werk van het Leger des Heils en vacatures is te vinden op de website https://www.legerdesheils.nl/

Heb jij een goed idee waarmee jij je buurt fijner of veiliger kan maken? Ontdek hoe Univé je kan helpen bij de realisatie van je buurtinitiatief via het Univé Buurtfonds: https://www.unive.nl/over-unive/buurtfonds

Deel dit bericht