Ga naar inhoud

21 september 2021Gezondheid

Miljoenennota 2022: dit zijn de belangrijkste punten

Het kabinet heeft de Miljoenennota gepresenteerd. Daarin staan de plannen voor 2022 beschreven op het gebied van zorg, inkomen, veiligheid, vervoer en andere onderwerpen.

Zorg

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2022 iets gaat stijgen. Dat wordt berekend aan de hand van de zorgkosten. De verwachte stijging is ongeveer € 2,75 per maand. Bekijk alles wat je moeten weten als je wilt overstappen naar een andere zorgverzekering in 2022.

Het verplichte eigen risico blijft – net als in 2021 – op € 385 staan. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250. Inhoudelijk zijn een paar kleine wijzigingen:

  • Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie
  • Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Verder komt iedereen die herstellende is van een coronabesmetting en aanhoudende klachten of beperkingen heeft tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die het herstel verbeteren. Dit wordt paramedische herstelzorg genoemd. Daaronder vallen:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);

  • ergotherapie (maximaal 10 uur);

  • fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen);

  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur). 

Lees meer over de veranderingen in de basisverzekering.

Koopkracht

Vrijwel alle Nederlanders gaan er komend jaar heel iets op vooruit. Gemiddeld is de verwachting dat de koopkracht stijgt met 0,1%. Alleenverdieners gaan er 0,2% op achteruit, maar voor de andere inkomensgroepen blijft de koopkracht gelijk of stijgt deze licht. Om de koopkracht van kwetsbare groepen niet te veel te laten zakken, heeft het kabinet circa 220 miljoen gereserveerd. Ook voor sociale advocatuur, advocaten die mensen met lage inkomens bijstaan, trekt het kabinet meer geld uit.

De cao-lonen stijgen in 2022 gemiddeld met 2,0%. De verwachting is dat hier in 2023 nog een stijging van 2,2% op volgt. Ook met de economie gaat het goed. In 2021 werd er een groei gemeten van 3,9% ten opzichte van vorig jaar. Voor 2022 wordt er een groei verwacht van 3,5%.

Belasting

Het belastingtarief in de eerste schijf (inkomen tot € 68.507) blijft afgerond 37,1%. Alles daarboven wordt belast tegen 49,5%. Er komt een daling van het maximale tarief waartegen aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, MKB-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek en ondernemersaftrek) kunnen worden opgevoerd: van 43% naar 40%. In 2023 zal dit aftrektarief gelijk zijn aan het belastingtarief in de eerste schijf van box 1.

Verder wordt de eigenwoningregeling aangepast en in situaties van overlijden vereenvoudigd. Hierdoor wordt de achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

Huizenmarkt

Een belangrijk onderwerp in deze tijd is natuurlijk de huizenmarkt. Dat begrijpt het kabinet ook. Er wordt daarom de komende tien jaar elk jaar 100 miljoen geïnvesteerd in woningbouw.

Deel dit bericht