Ga naar inhoud

17 september 2019Gezondheid

Miljoenennota 2020: dit zijn de belangrijkste punten

Het kabinet heeft de Miljoenennota gepresenteerd. Daarin staan de plannen voor 2020 beschreven op het gebied van zorg, inkomen, veiligheid, vervoer en andere onderwerpen.

Zorg

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2020 iets gaat stijgen. Dat wordt berekend aan de hand van de zorgkosten. De verwachte stijging is ongeveer € 3 per maand. De precieze stijging weten we pas in november, dan maken alle zorgverzekeraars de zorgpremie bekend.

De hogere zorgpremie wordt gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag voor de lagere inkomens. Het verplichte eigen risico blijft – net als in 2019 – op € 385 staan. Inhoudelijk verandert er ook een aantal zaken. Lees meer over de veranderingen in de basisverzekering.

Koopkracht

De koopkracht gaat volgend jaar met gemiddeld 2,1% omhoog. Vorig jaar was dat nog 1,5%. Volgens het kabinet gaan alle Nederlanders hier van profiteren, al zal de één hier wel meer van profiteren dan de ander.

Ondernemers

Voor zzp’ers en andere ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Die is nu € 7.280. Het kabinet gaat deze aftrek in 9 stappen verlagen naar uiteindelijk € 5.000 in 2028. 

Huizenmarkt

Ook op de huizenmarkt gaat er het één en ander veranderen. Door de hoge huizenprijzen is het voor starters steeds lastiger om een huis te vinden. Het kabinet verhoogt in 2020 de inkomensgrens voor sociale huur naar € 42.000 voor meerpersoonshuishoudens. Ook investeert de overheid zodat er sneller gebouwd kan worden in de steden. 

Verder wordt het vanaf 2020 wel minder makkelijk om de hypotheek over te sluiten naar NHG. Volgend jaar wordt de kostengrens voor een NHG-hypotheek bij aankoop en oversluiten namelijk gelijk getrokken. Het kan dus interessant zijn om de hypotheek dit jaar nog over te sluiten. NHG op de hypotheek zorgt namelijk voor een lager rentepercentage.

Deel dit bericht