Ga naar inhoud

Is Alarm in huis aangesloten op een meldkamer?

Met dit pakket worden u en uw contactpersonen (zoals uw buren, vrienden en familie) automatisch gewaarschuwd. Wanneer deze contactpersonen vervolgens verdachte zaken signaleren, kunnen zij direct contact opnemen met hulpdiensten zoals de politie of de brandweer. Natuurlijk alleen in de gevallen waarin zelf ingrijpen niet mogelijk is.

Bij een alarmmelding waarschuwen wij u en uw contactpersonen direct per sms, telefoon of e-mail. Zo kan er direct actie worden ondernomen om verdere schade te voorkomen.

In het geval van een inbraakalarm zal direct de eerste contactpersoon worden gewaarschuwd. Vervolgens informeren wij achtereenvolgens de andere contactpersonen met een interval van 90 seconden.

In het geval van een brand- of paniekalarm worden direct alle contactpersonen tegelijk gewaarschuwd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?