Minder meldingen koolmonoxideongevallen ondanks onderschatting risico

In Nederland werden in 2020 bijna 1800 meldingen gedaan van een koolmonoxideongeval. Dat blijkt uit onderzoek dat Univé uitvoerde in samenwerking met Alarmeringen.nl. Hoewel het aantal meldingen met het giftige gas lager lag dan in de twee jaren ervoor, waren er aanzienlijke regionale verschillen.

koolmonoxideongevallen per provincie 2020

Meeste incidenten in Zuid-Holland, Limburg opmerkelijkste stijger

In de provincie Zuid-Holland waren veruit de meeste meldingen in 2020. Terwijl daar het aantal meldingen koolmonoxideongevallen al een kwart lager was dan in 2019. Met 893 meldingen waren dit er fors meer dan bij de nummer 2 Noord-Holland (383) en nummer 3 Noord-Brabant (163). Drenten bleven het veiligst voor koolmonoxide met slechts 9 meldingen. De opmerkelijkste stijger in het overzicht van Alarmeringen.nl was Limburg. Na slechts twee meldingen in 2019, waren er in 2020 48 koolmonoxidemeldingen.

Koolmonoxidemeldingen per provincie

Onderschatting van het risico

De koolmonoxideproblematiek is goed aan te pakken maar dan moet het probleem niet onderschat worden. Uit een enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar voren dat een derde niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. En dat terwijl er jaarlijks zo’n 200 slachtoffers in het ziekenhuis belanden en zelfs 10 tot 15 personen er aan overlijden. Koolmonoxidevergiftiging wordt dan ook wel een sluipmoordenaar genoemd.

Herkennen koolmonoxideproblemen

Het herkennen van koolmonoxide problemen is moeilijk. Het giftige gas is geurloos, kleurloos en smaakloos. Toch zijn er signalen waar u op kunt letten, zoals:

 • De gasvlam kleur oranje of geel in plaats van blauw en flakkeren.
 • De ramen beslaan door het vocht.

Symptomen van een koolmonoxidevergiftiging

Symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, slaperigheid, verwarring, vermoeidheid en een versnelde hartslag.

Als u het vermoeden heeft van koolmonoxidevergiftiging, zet dan alle ramen en deuren op. Waarschuw huisgenoten en ga zo snel mogelijk naar buiten. Bel 112 en volg de instructies van de hulpdiensten op.

Oorzaken van koolmonoxideproblemen

Koolmonoxide ontstaat bij verbranding. Het giftige gas dat daarbij vrijkomt moet goed afgevoerd kunnen worden. De oorzaken van de ongevallen komen meestal door:

 • Een verkeerde aanleg, instelling of andere afwijkingen van een cv-installatie, geiser of gashaard.
 • Niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoerkanalen of schoorstenen.
 • Verkeerd stoken, bijvoorbeeld de open haard als allesbrander gebruiken of binnenshuis barbecueën.  
 • Stoken met gas, hout of olie in een afgesloten ruimte.

Voorkom problemen

Koolmonoxideproblemen voorkomen is belangrijk om voor uw veiligheid en van uw huisgenoten. Vooral als er een gashaard, geiser, boiler en of cv-ketel in huis is. Denk aan:

 • Goed ventileren, plaats 24/7 een rooster of raam open.
 • Laat uw cv-onderhoud elke twee jaar uitvoeren door een erkende installateur.
 • Plaats koolmonoxidemelders in huis.

Waar plaats je een koolmonoxidemelder

Over het plaatsen van een koolmonoxidemelder is nog wel eens onduidelijkheid. De brandweer adviseert:

 • In de ruimte van de cv-installatie, geiser of kachel: aan het plafond, centraal in de ruimte, op een horizontale afstand van 1 tot 3 meter van de installatie. Hou 30 centimeter afstand van muren en hang de melder niet naast luchtinlaat, -uitlaat of andere objecten.
 • In andere ruimtes: op ademhoogte. In de slaapkamer is dat ter hoogte van de plek waar u slaapt. In andere ruimtes is dit op zit- of loophoogte. Maar verstop de melder niet achter gordijnen of kasten. En hang de melder niet naast een luchtinlaat of uitlaat.

Nieuwe wet 2021

Per 1 oktober 2021 treedt de Wet Certificering Gasverbrandingsinstallaties in werking. Hierin staat dat bedrijven vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren met koolmonoxide.

Verantwoording onderzoekscijfers

Deze data is opgesteld in samenwerking met alarmeringen.nl. Loze meldingen, opschalingen en herhaalde oproepen zijn voor deze analyse zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is daarom maximaal 1 melding per dag per provincie meegeteld en is enkel gekeken naar koolmonoxide gerelateerde P2000-meldingen.

Univé publiceerde 14  juli 2021 een persbericht over Koolmonoxideongevallen.