Voorwaarden sponsoring

Univé Stad en Land wordt vaak benaderd met verzoeken tot sponsoring. Soms wordt ons de vraag gesteld waarom we de ene activiteit wel steunen en de andere niet. Dit heeft te maken met ons sponsorbeleid en het beschikbare sponsorbudget. Daarom  maken wij keuzes. Hier leest u meer over onze criteria.

Wat kan door Univé Stad en Land worden gesponsord?

 • De aanvrager (persoon of vereniging) is (toekomstige) klant van Univé Stad en Land;
 • De activiteit of vereniging heeft geen winstoogmerk;
 • Het sponsorverzoek zet de samenleving aan tot sport en bewegen;
 • De activiteit is voor publiek toegankelijk;
 • De vereniging/stichting staat positief bekend in de lokale  gemeenschap;
 • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd;
 • De vereniging of activiteit is gevestigd of vindt plaats in het werkgebied van Univé Stad en Land. Zie https://www.unive.nl/contact/zoek-kantoor ;
 • De activiteit biedt duidelijk een tegenprestatie aan. Bijvoorbeeld een regelmatige naamsvermelding van Univé.

Wat sponsort Univé Stad en Land niet?

 • Losse advertenties in clubbladen, programmaboekjes, jubileumkranten etc.;
 • Activiteiten/ doelen met een politieke of religieuze boodschap;
 • Individuen of individuele activiteiten;
 • Studiereizen;
 • Feesten en festivals;
 • Activiteiten Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag of Sinterklaas;
 • Jubilea;
 • Landelijke goede doelen;
 • Activiteiten met als doel collecteren voor landelijke goede doelen;
 • Sponsorverzoeken die te laat worden ingediend.

Donatie Stichting voor Elkaar

Voor een donatieverzoek op het gebied van zorg, buurtinitiatieven, cultuur en onderwijs bestaat Stichting voor Elkaar. Kent of bent u een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief die financiële hulp goed kan gebruiken? Dan kunt u een aanvraag voor de Goed voor Elkaar-prijs indienen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingvoorelkaar.nl.

 

 

 

 

 

 •