Woonschade melden

1. Gebeurtenis
Indien er meerdere schades zijn, selecteer dan de grootste schade.
Indien de schade meer dan 3 maanden in het verleden heeft plaatsgevonden, dan kunt U deze niet aangeven via het internet. Neem in dit geval contact op met Univé via uw regiokantoor.
Omschrijf uw schade zo uitgebreid mogelijk, bv aantal kapotte dakpannen, aantal m2 golfplaten, aantal strekkende meter schutting.
2. Schadegegevens
3. Uw gegevens
4. Eindcontrole

Univé-kantoor

Toelichting

Hier krijgt u een beknopt overzicht te zien van de gegevens die u hiernaast invult.