Ga naar inhoud

No-claimkorting

Wat is no-claimkorting?

No-claimkorting is een korting op de premie van uw auto-, motor-, bromfiets, camper- of bootverzekering. Deze korting wordt hoger naarmate u langer schadevrij rijdt of vaart en kan oplopen tot :

  • 40% voor uw boot,
  • 75% voor uw bromfiets en
  • 80% voor uw auto, motor en camper. 

Bij de bepaling van uw no-claimkorting spelen uw schadevrije jaren een grote rol.

Gevolgen van een schade voor uw premie

Als de schade van invloed is op uw no-claimkorting, kan het soms voordeliger zijn om de schade niet te melden, maar zelf te betalen. In Mijn Univé kunt u eenvoudig online de gevolgen voor uw premie berekenen. Op deze manier ziet u de terugval in no-claimkorting en de extra premie die u hierdoor in de komende 5 jaar betaalt.

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting bij een schade?

Een schade die u bij ons claimt kan van invloed zijn op uw no-claimkorting. Vaak betekent dit dat u meer premie gaat betalen.
Maar niet elke schade heeft gevolgen voor uw no-claimkorting en schadevrije jaren. Een schade heeft bijvoorbeeld geen gevolgen als:

  • wij de schade volledig kunnen verhalen op de tegenpartij;
  • u met uw auto, motor of camper alleen schade heeft die verzekerd is op de WA+ (Beperkt casco) dekking, zoals ruitschade, hagelschade of schade door aanrijding met dieren; 
  • u een door ons uitgekeerd schadebedrag binnen een jaar na verlaging van uw no-claimkorting alsnog aan ons terugbetaalt. In dat geval vervalt uw schadeclaim en keert de oude situatie terug;
  • u schade meldt op de dekkingen Pechhulp, Ongevallen en Rechtshulp.

Is de no-claimkorting hetzelfde bij alle verzekeraars?

Nee. Elke verzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting op de premie. 

Hoe berekent Univé mijn no-claimkorting?

Wij bepalen uw no-claimkorting met behulp van treden:

  • Voor de meeste producten start u op basistrede 6 (uitzondering is de bootverzekering, deze start op trede 1),
  • daar tellen wij uw schadevrije jaren bij op en
  • daar tellen wij eventuele extra treden bij op.

Deze informatie vindt u op uw polis of in onderstaande no-claimtabellen: