Wat is no-claimkorting?

No-claimkorting is een korting op de premie van uw auto-, motor-, bromfiets, camper- of bootverzekering. Deze korting wordt hoger naarmate u langer schadevrij rijdt of vaart en kan oplopen tot :

  • 40% voor uw boot,
  • 75% voor uw bromfiets en
  • 80% voor uw auto, motor en camper. 

Bij de bepaling van uw no-claimkorting spelen uw schadevrije jaren een grote rol.

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting bij een schade?

Een schade die u bij ons claimt kan van invloed zijn op uw no-claimkorting. Vaak betekent dit dat u meer premie gaat betalen.
Maar niet elke schade heeft gevolgen voor uw no-claimkorting en schadevrije jaren. Een schade heeft bijvoorbeeld geen gevolgen als:

  • wij de schade volledig kunnen verhalen op de tegenpartij;
  • u alleen schade heeft die verzekerd is op de WA+ (Beperkt casco) dekking, zoals ruitschade, hagelschade of schade door aanrijding met dieren; 
  • u een door ons uitgekeerd schadebedrag binnen een jaar na verlaging van uw no-claimkorting alsnog aan ons terugbetaalt. In dat geval vervalt uw schadeclaim en keert de oude situatie terug.

Moet ik mijn schade wel of niet melden?

Als de schade van invloed is op uw no-claimkorting, kan het soms voordeliger zijn om de schade niet te melden, maar zelf te betalen. De gevolgen van een schade voor uw premie kunt u eenvoudig online berekenen in onze no-claimwijzer (nadat u bent ingelogd in Mijn Univé). Op deze manier ziet u de terugval in no-claimkorting en de extra premie die u hierdoor in de komende 5 jaar betaalt.

Is de no-claimkorting hetzelfde bij alle verzekeraars?

Nee. Elke verzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting op de premie. 

Hoe berekent Univé mijn no-claimkorting?

Wij bepalen uw no-claimkorting met behulp van treden:

  • u start op de basistrede: trede 6,
  • daar tellen wij uw schadevrije jaren bij op en
  • daar tellen wij eventuele extra treden bij op.

Met de uitkomst kunt u in de no-claimtabel zien hoeveel no-claimkorting u krijgt. Deze informatie vindt u ook op uw polis.