Ga naar inhoud

Kan ik mijn schade online melden?

Ja, je kan je schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via je persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?