Ga naar inhoud

Ik heb een arbeidsconflict, wat nu?

Een goede werksfeer tussen jou, jouw collega’s en werkgever is ontzettend belangrijk. Dit draagt niet alleen bij aan je productiviteit, maar ook aan je mentale en soms zelfs fysieke gezondheid. Wanneer zich een arbeidsconflict voordoet, bijvoorbeeld een arbeidsconflict met je leidinggevende, werkgever of collega’s, is dit natuurlijk erg vervelend. Zo’n situatie kan zorgen voor een nare werksfeer en eist ook veel van je energie. Je wilt een arbeidsconflict natuurlijk zo snel mogelijk oplossen, om eventuele gevolgen beperkt te houden. We vertellen je daarom wat je kunt doen.

Wat is een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict gaat het niet om een meningsverschil, maar om een probleem die zich constant voordoet tussen jou en je werkgever. Bijvoorbeeld omdat hij je vraagt om iets wel of niet te doen, en aangeeft dat er gevolgen zijn als je niet naar hem luistert. Een arbeidsconflict is vaak niet zomaar opgelost. Daarom kan het in sommige situaties nodig zijn om hiervoor juridisch advies in te winnen.

Soorten arbeidsconflicten

Er kunnen allerlei redenen zijn tot een arbeidsconflict. We zetten er een aantal voor je op een rijtje:

Het kan zijn dat je werkgever je een functiewijziging of overplaatsing voorstelt, waar je het niet mee eens bent. Wanneer je niet akkoord gaat met zo’n wijziging of overplaatsing kan er een conflict ontstaan.

Het kan zijn dat een werkgever een ziekmelding of re-integratieproces van een werknemer in twijfel trekt. Dit kan voor een stevig arbeidsconflict zorgen. Daarbij kan de ziek gemelde werknemer veel druk ervaren van de werkgever. Hierdoor kan de werkgever mogelijk nog langer ziek gemeld blijven.

Lees meer over of je verplicht bent om te werken wanneer je ziek bent.

Wanneer een leidinggevende of werkgever vindt dat een werknemer niet goed presteert of functioneert, kan dit conflicten veroorzaken. Wellicht ontstaan er steeds meer irritatiepunten en wordt het gedrag van de werknemer stevig onder de loep genomen.

Ondanks het verbod op discriminatie in Nederland, gebeurt het nog maar al te vaak dat medewerkers zich gediscrimineerd voelen. Er ontstaat op die manier een vervelende situatie waarin een werknemer zich mogelijk zelfs niet meer veilig voelt op het werk.

Onder seksuele intimidatie worden alle vormen van ongewenst seksueel gedrag bedoeld. Dit kan van ongewenste seksuele opmerkingen tot seksueel geweld gaan. Uiteraard is dit volgens de wet verboden en dit creëert bovendien zeer onveilige situaties.

Er zijn veel verschillende conflicten te noemen. Zo kan het bijvoorbeeld ook gaan over onterecht ontslag, vervelend gedrag van collega’s of geschillen rondom afspraken in je arbeidscontract.

Tips bij een arbeidsconflict

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Wij begrijpen echter goed dat de emoties in sommige situaties hoog op kunnen lopen. In dit soort situaties adviseren wij je om de volgende stappen te ondernemen:

  • Praat met je leidinggevende, werkgever, de persoon waarmee je het conflict hebt of een vertrouwenspersoon. Door erover te praten kom je er mogelijk achter dat het verhaal toch niet zo zwart/wit is als dat het leek. Je kunt een ander zo misschien beter begrijpen. Vind je een gesprek met je leidinggevende of werkgever nog spannend? Kijk dan of er een vertrouwenspersoon is binnen de organisatie waar je je verhaal kwijt kunt. Indien zo’n gesprek wordt vastgelegd: vraag of je dit kunt inzien en of de notities kunnen worden aangepast als je het er niet mee eens bent.

  • Blijf je werk zo goed mogelijk uitvoeren en houd je aan het arbeidscontract. Het is niet verstandig om geen goed werknemerschap meer te tonen omdat je het niet eens bent met de situatie. Als er sprake is van slecht werknemerschap naar aanleiding van een arbeidsconflict, kan dit gevolgen hebben. Zo kan je daar bijvoorbeeld een boete voor krijgen.

  • Probeer je emoties onder controle te houden, om te voorkomen dat situaties escaleren. Daardoor kunnen arbeidsconflicten alleen maar erger worden. Het is daarom verstandig om zo neutraal mogelijk te benoemen waar je tegenaan loopt.

  • Meld je alleen ziek wanneer je gezondheidsproblemen ervaart. Het kan verleidelijk zijn om je voor langere tijd ziek te melden om een arbeidsconflict te vermijden. Maar een ziekmelding om die reden leidt vaak alleen tot irritatie en lost het conflict zelf verder niet op. Pas wanneer je gezondheidsklachten ervaart kun je je ziekmelden.

  • Vraag een mediator om hulp: mogelijk kan een mediator je helpen om het probleem op te lossen.

Arbeidsconflict oplossen met Univé Rechtshulp on demand

Om te voorkomen dat je worstelt met een vervelend arbeidsconflict en de gevolgen hiervan, helpen wij je graag om de mogelijkheden in kaart te brengen. Al vanaf € 65,- kun je zonder rechtsbijstandverzekering een gesprek aanvragen.

Vraag een gesprek aan