Vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Kort samengevat heeft het Europese Hof bepaald dat bij elke gerechtelijke of administratieve procedure de verzekerde zelf de keuze heeft om een deskundige (jurist of advocaat) van de verzekeraar in te schakelen of een externe deskundige (advocaat of andere rechtshulpverlener).

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Univé haar rechtsbijstandverzekering en voorwaarden aangepast. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de gevolgen van deze uitspraak. Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Heb ik nu altijd recht op een advocaat naar mijn keuze?

Nee. Dit geldt alleen als de jurist van Univé Rechtshulp aangeeft dat er een gerechtelijke procedure gestart moet worden of wanneer u gedagvaard wordt. U mag dan zelf een advocaat kiezen. Maar eerst moet u het conflict bij Univé Rechtshulp melden. Na akkoord van Univé Rechtshulp geeft u vervolgens zelf opdracht aan deze advocaat.
In de meeste gevallen wordt een conflict opgelost zonder dat een procedure nodig is. In die fase wordt de behandeling van uw conflict door eigen deskundigen van Univé Rechtshulp gedaan.

Wat wordt eigenlijk verstaan onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’?

Wanneer een zaak bij Univé Rechtshulp wordt aangemeld, is het nog niet automatisch een gerechtelijke of administratieve procedure. Het wordt een gerechtelijke procedure wanneer de zaak wordt voorgelegd aan een rechter. Van een administratieve procedure is sprake als de procedure gevoerd wordt bij een instantie die een besluit van een overheidsorgaan toetst. Bijvoorbeeld een beroepschrift bij de bestuursrechter van de Rechtbank of bij de Raad van State.

Ik kan nu kiezen voor een eigen advocaat. Waarom zou ik een jurist van Univé Rechtshulp kiezen?

U heeft er voordeel bij wanneer een jurist van Univé Rechtshulp uw zaak blijft behandelen. De juristen van Univé Rechtshulp zijn deskundig, kunnen zich goed inleven in uw situatie en voldoen aan alle eisen wat betreft opleiding en kennis. Bovendien behandelen onze juristen jaarlijks honderden arbeidsgeschillen, consumentenzaken en conflicten met de overheid. 
Daarnaast geldt er voor interne behandeling geen kostenmaximum. Geen zorgen dus over de kosten. Net als bij een externe advocaat vertegenwoordigen de juristen van Univé Rechtshulp u ook tijdens een zitting.

Ik wil mijn eigen advocaat inschakelen. Worden deze kosten nu door Univé Rechtshulp vergoed?

Op het moment dat de jurist van Univé Rechtshulp constateert dat er een gerechtelijke procedure gestart moet worden, heeft u de keuze of u de zaak door Univé Rechtshulp wilt laten uitvoeren of door een zelfgekozen advocaat. Als u zelf een advocaat kiest, wordt u de opdrachtgever voor deze advocaat. U kunt de facturen declareren bij Univé Rechtshulp. De verzekerde kosten worden tot maximaal € 3.000,- vergoed en er geldt een eigen risico van € 250,-.

Ik heb nu een lopende zaak bij Univé Rechtshulp. Mag ik daarvoor een advocaat inschakelen?

Vrije advocaatkeuze geldt ook voor lopende zaken. Voorwaarde is dat er een gerechtelijke procedure gestart of nodig is en dat er in samenspraak met de jurist van Univé Rechtshulp voor een externe advocaat wordt gekozen.

Gaat de premie van mijn rechtsbijstandverzekering omhoog?

Wij hebben uitvoerig onderzoek gedaan onder onze klanten. Hieruit bleek dat onze klanten geen hogere premie willen betalen voor vrije advocaatkeuze. Met de aanpassing die wij per 1 februari 2014 doorvoeren op onze rechtsbijstandverzekering kunnen we de premie gelijkhouden.

Wat is ‘procesmonopolie’?

In het Nederlandse rechtssysteem gaat de wetgever ervan uit dat elke burger en ingezetene zichzelf mag vertegenwoordigen in een procedure. Men mag dus procederen zonder dat daar een advocaat of vertegenwoordiger voor nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld in arbeidszaken, consumentenzaken, conflicten met de overheid (bestuurszaken) en in conflicten over een (geld)vordering met een belang van minder dan € 25.000,-. 
In een beperkt aantal gevallen mag alleen met de hulp van een advocaat worden geprocedeerd. We noemen dat het procesmonopolie van de advocaat. Dat geldt met name in conflicten over (geld)vorderingen met een financieel belang van € 25.000,- of hoger en in procedures in hoger beroep of bij de Hoge Raad.

 

Wilt u meer informatie over de rechtsbijstandverzekering van Univé? Bekijk de veelgestelde vragen of neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ook meer lezen over hulp bij conflicten. En gratis juridische hulp bij veelvoorkomende kwesties vindt u in de online Rechtwijzer.

Direct online uw rechtsbijstand verzekeren

Wilt u uw rechtsbijstand voordelig en goed verzekeren? Sluit dan nu snel en eenvoudig online de rechtsbijstandverzekering van Univé af.

Bereken nu uw premie