Ga naar inhoud

U wilt zelf uw rechtshulpverlener kiezen (vrije advocaatkeuze)

De rechtsbijstandverzekering van Univé is een natura verzekering. U krijgt geen zak met geld, maar een jurist of rechtshulpverlener. Bij Univé zijn dit rechtshulpverleners die bij Univé Rechtshulp werken. Als u gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering, meld dan altijd uw conflict eerst bij ons. Alleen met onze toestemming worden verzekerde kosten vergoed.

De meeste zaken behandelt Univé Rechtshulp zelf  

Onze eigen juristen lossen conflicten in de meeste gevallen op zonder een gang naar de rechter (dat heet een procedure). Waar dat nodig en mogelijk is, voeren onze juristen die procedures ook zelf.  

In sommige gevallen kunt u er voor kiezen dat een externe rechtshulpverlener u bijstaat 

  • Wij stellen tijdens de behandeling vast dat een procedure nodig is.  

  • Als de procedure voldoende haalbaar is maar een advocaat is niet wettelijk verplicht, dan bieden wij u een keuze:  

  • Wij staan u bij in de procedure. Wij dragen dan volledig de verzekerde kosten. Er is dan geen kostenlimiet.  

  • U laat zich bijstaan door een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat). In dat geval vergoedt Univé Rechtshulp aan u de redelijk gemaakte kosten tot een maximum bedrag.  

Meer informatie vindt u in deze brochure:

Direct online uw rechtsbijstand verzekeren

Wilt u uw rechtsbijstand voordelig en goed verzekeren? Sluit dan nu snel en eenvoudig online de rechtsbijstandverzekering van Univé af.

Bereken nu uw premie