Ga naar inhoud

Je wilt zelf je rechtshulpverlener kiezen (vrije advocaatkeuze)

De rechtsbijstandverzekering van Univé is een natura verzekering. Je krijgt geen zak met geld, maar een jurist of rechtshulpverlener die de zaak voor jou oplost. Bij ons zijn dit ruim 200 gespecialiseerde juristen die bij Univé Rechtshulp werken. Als je gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering, meld dan altijd je conflict eerst bij ons. Alleen met onze toestemming worden verzekerde kosten vergoed.

De meeste zaken behandelt Univé Rechtshulp zelf  

Onze eigen juristen lossen conflicten in de meeste gevallen op zonder een gang naar de rechter (dat heet een procedure). Waar dat nodig en mogelijk is, voeren onze juristen die procedures ook zelf.  

In sommige gevallen kun je er voor kiezen dat een externe rechtshulpverlener u bijstaat 

  • Wij stellen tijdens de behandeling vast dat een procedure nodig is.  

  • Als de procedure voldoende haalbaar is maar een advocaat is niet wettelijk verplicht, dan bieden wij je een keuze:  

  • Wij staan je bij in de procedure. In dat geval dragen wij volledig de verzekerde kosten. Er is dan geen kostenlimiet.  

  • Je laat je bijstaan door een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat). In dat geval vergoedt Univé Rechtshulp aan jou de redelijk gemaakte kosten tot een maximum bedrag.  

Meer informatie vind je in deze brochure:

Direct online je rechtsbijstand verzekeren

Wil je jouw rechtsbijstand voordelig en goed verzekeren? Sluit dan nu snel en eenvoudig online de rechtsbijstandverzekering van Univé af.

Bereken nu je premie