Ga naar inhoud

Is er wachttijd voor de behandeling van zaken?

Met een rechtsbijstandverzekering hoef je niet te wachten tot jouw zaak wordt behandeld. De jurist neemt direct contact met je op om te kijken naar een oplossing voor je conflict. 

Alleen voor echtscheidingsmediation staat nu een wachttijd van ongeveer 3 maanden. Echtscheidingsmediation valt onder de aanvullende dekking Familie, Relatie & Erfenis. Daarbij moeten zowel de samenlevingsvorm als deze verzekering minimaal drie jaar lopen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?