Ga naar inhoud

Kan ik zelf een advocaat kiezen?

De rechtsbijstandverzekering is in principe gebaseerd op juridische hulp door de juristen van Univé Rechtshulp. Wilt u toch een externe deskundige inschakelen? Dan is het belangrijk dat u het conflict altijd eerst meldt bij Univé Rechtshulp.

Soms mag u dan zelf een externe deskundige kiezen. Bijvoorbeeld als de  jurist aangeeft dat er een procedure gestart moet worden, of wanneer u gedagvaard wordt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?