Ga naar inhoud

Is mediation bij echtscheiding meeverzekerd op de rechtsbijstandverzekering?

Mediation bij echtscheiding is extra mee te verzekeren op je rechtsbijstandverzekering via de aanvullende dekking Familie, Relatie & Erfenis. De mediator helpt jullie beiden dan bij het maken van afspraken over het stoppen van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of het bij een notaris gesloten samenlevingscontract. 

Wil je gebruik maken van echtscheidingsmediation?

Dan gelden de volgende voorwaarden:  

  • Je hebt de dekking Familie, Relatie & Erfenis inclusief mediation al minstens drie jaar. 

  • Je officiële samenlevingsvorm, zoals een huwelijk of geregistreerd partnerschap, duurt al minstens drie jaar. 

Vergoeding van echtscheidingsmediation 

Via je rechtsbijstandverzekering Familie, Relatie & Erfenis krijg je een vergoeding voor mediation bij echtscheiding als:  

  • Je samenlevingsvorm volgens het Nederlands recht is gesloten. 

  • Je officiële samenlevingsvorm al minstens drie jaar duurt voordat je de mediation aanvraagt. 

  • Je rechtsbijstandverzekering met aanvullende dekking Familie, Relatie & Erfenis inclusief mediation al minstens drie jaar bij Univé loopt. 

  • Jij en je ex-partner schriftelijk verklaren dat je het conflict wilt oplossen. 

  • De mediator een MfN- of NMI-registermediator is. MfN staat voor Mediators Federatie Nederland en NMI voor Nederlands Mediation Instituut. 

Op je polis staat of je wel of niet verzekerd bent voor echtscheidingsmediation.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?