Ga naar inhoud

Is het mogelijk zelf een rechtsbijstandverzekering samen te stellen?

Ja, de rechtsbijstandverzekering stelt u zelf samen. U heeft de keuze uit drie basisdekkingen: Verkeer & Voertuigen, Consument, Koop & Wonen en de combinatie van beide dekkingen. Daarnaast zijn er vijf aanvullende dekkingen:

Kijk voor meer informatie op de pagina over onze rechtsbijstandverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?