Ga naar inhoud

Hoe gaat expertise in andere gevallen in zijn werk?

Gaat het om een expertise aan een ander voorwerp dan een voertuig, dan regelt jouw rechtshulpverlener een expertise. Die doet dat alleen als dat nodig is voor de behandeling van je zaak. Bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid van een ander te bewijzen. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?