Ga naar inhoud

Geldt er een minimum schadebedrag om rechtsbijstand te krijgen?

Om rechtsbijstand te krijgen, moet de schade of het belang van het conflict minimaal € 100 zijn. Gaat je conflict over een lager bedrag, dan helpen we je wel met een advies. Je kunt voor juridisch advies contact opnemen met Univé Rechtshulp via 0592 382 501 of je stuurt je juridische vraag naar: rechtshulp.mijnvraag@unive.nl. Bij het verhalen van verkeersschade geldt geen minimumbedrag.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?