Ga naar inhoud

Uitkeringen, Toeslagen & Pensioen

Heeft u de aanvullende dekking Uitkeringen, Toeslagen & Pensioen? Dan helpen onze juristen u bij conflicten over uitkeringen of toeslagen die u ontvangt. Bijvoorbeeld een WIA- of WW-uitkering, studiefinanciering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook staan we u bij als u een conflict heeft die gaat over uw pensioen of AOW.

Uw rechtsbijstandverzekering uitbreiden

U kunt uw basisdekking ook uitbreiden met de volgende dekkingen:

Bereken uw premie