Ga naar inhoud

Familie, Relatie & Erfenis

Als je de dekking Familie, Relatie & Erfenis hebt, helpen onze juristen je bij conflicten over personen- en familierecht. Denk hierbij aan beschermingsbewind, mentorschap, curatele, ouderschap of naamswijziging. Ook kunnen we je bijstaan bij conflicten over erfrecht. Bijvoorbeeld tussen jou en andere erfgenamen. Of wanneer je een erfenis beneficiair wilt aanvaarden.

Ook mediation (bemiddeling) bij echtscheiding valt onder deze dekking. Een mediator helpt je dan om afspraken te maken bij het beëindigen van je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Voorwaarde is wel dat de samenlevingsvorm en de verzekering al minstens 3 jaar lopen.

Je rechtsbijstandverzekering uitbreiden

Je kunt jouw basisdekking ook uitbreiden met onderstaande dekkingen. Zo ben je in meer situaties verzekerd voor een juridisch conflict.

Bereken uw premie