Ga naar inhoud

Familie, Relatie & Erfenis

Als u de dekking Familie, Relatie & Erfenis heeft, helpen onze juristen u bij conflicten over personen- en familierecht. Denk hierbij aan beschermingsbewind, mentorschap, curatele, ouderschap of naamswijziging. Ook kunnen we u bijstaan bij conflicten over erfrecht. Bijvoorbeeld tussen u en andere erfgenamen. Of wanneer u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden.

Ook mediation (bemiddeling) bij echtscheiding valt onder deze dekking. Een mediator helpt u dan om afspraken te maken bij het beëindigen van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Voorwaarde is wel dat de samenlevingsvorm en de verzekering al minstens 3 jaar lopen.

Uw rechtsbijstandverzekering uitbreiden

U kunt uw basisdekking ook uitbreiden met de volgende dekkingen:

Bereken uw premie