Ga naar inhoud

Vergoeding bij ontslag

Wanneer u ontslagen wordt heeft u soms recht op een vergoeding. Maar waar heeft u precies recht op en hoe kunt u daar aanspraak op maken? Dat verschilt per situatie. Daarom leggen we u op deze pagina meer uit over uw recht op vergoeding bij ontslag.

Wanneer heeft u recht op vergoeding bij ontslag?

In de meeste situaties waarin de werkgever uw contract beëindigt, heeft u recht op een ontslagvergoeding. Dat is vaak zo wanneer:

  • uw werkgever u ontslaat
  • het ontslag niet uw eigen schuld is
  • uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengd
  • u zelf ontslag neemt in ernstige situaties (zoals seksuele intimidatie of discriminatie)

In de praktijk zijn veel situaties ingewikkeld, ook zijn er uitzonderingen. Zomaar zelf ontslag nemen is vaak niet verstandig, vraag altijd eerst om advies van een jurist.

Transitievergoeding

De vergoeding bij uw ontslag heet ook wel een transitievergoeding of een ontslagvergoeding. Deze is bedoeld om de overstap naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door met deze vergoeding een omscholingscursus te betalen. Of om uw vaste lasten in de periode tussen twee banen te kunnen betalen. U mag zelf weten hoe u het geld van de transitievergoeding uitgeeft.

Hoogte ontslagvergoeding

De hoogte van uw ontslagvergoeding hangt af van twee dingen:

  1. Hoe lang u gewerkt heeft
  2. Hoe hoog uw salaris was

U krijgt een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf uw eerste werkdag.  Heeft u een arbeidsovereenkomst korter dan een jaar? Dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

Let erop dat u bij het bruto maandsalaris ook uw vakantiegeld en eventuele toeslagen meerekent. U kunt ook de tool van de Belastingdienst gebruiken voor het berekenen van uw ontslagvergoeding.

Verder zit er een maximum bedrag aan de ontslagvergoeding. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat de maximale ontslagvergoeding voor dit jaar is.

Ontslagvergoeding vastleggen

Bent u het met uw werkgever eens over uw ontslagvergoeding ? Dan is het belangrijk om dit goed vast te leggen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden doet u dat in een vaststellingsovereenkomst . Hierin staan alle afspraken over uw ontslag. Zoals de datum waarop u uit dienst treedt, of wat er met uw vakantiedagen gebeurt.

Hoe goed de afspraken met uw werkgever ook zijn, het is altijd verstandig om deze te laten controleren door een ervaren jurist. Dat kan bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering. Of als u die niet heeft, via een dienst als Rechtshulp on demand. U krijgt dan juridisch advies voor een vaste, eenmalige prijs, zonder verzekering.