Ga naar inhoud

Vaststellingsovereenkomst

Heeft u in overleg met uw werkgever besloten om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen? Dan zijn er nog een aantal belangrijke zaken om te bespreken en te regelen. Zoals de datum waarop u stopt bijvoorbeeld, of hoe uw overgebleven vakantiedagen worden uitbetaald. Deze en andere afspraken legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarin u met uw werkgever afspraken vastlegt over het beëindigen van uw contract. Het wordt daarom ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Vaak zal de werkgever een overeenkomst opstellen en die u aan u voorleggen. U hoeft hier niet zomaar mee akkoord te gaan. Vaak is er namelijk best ruimte om over bepaalde zaken te onderhandelen.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken staan over:

  • de einddatum van uw contract
  • een eventuele ontslagvergoeding
  • vrijstelling van werkzaamheden
  • vakantiedagen (opnemen of uitbetalen)
  • de afwikkeling van pensioenzaken
  • het inleveren van bedrijfseigendommen
  • een concurrentiebeding of relatiebeding

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten bij een ontslag met wederzijds goedvinden. U hebt in dat geval samen met uw werkgever besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat bespaart de werkgever de moeite om het ontslag via een rechter of het UWV te regelen.

Het voordeel voor u als werknemer is dat u invloed heeft op de voorwaarden van het ontslag. Omdat u akkoord gaat met het ontslag, kunt u hier op verschillende manieren voor gecompenseerd worden. Hoe precies, dat legt u vast in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ontslag tijdens ziekte kan een lastige kwestie zijn. Uw werkgever mag u tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid niet vanwege uw ziekte ontslaan. Ook is het verstandig om niet zomaar een vaststellingsovereenkomst bij ziekte te tekenen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw recht op een WW-uitkering.

Bent u bijvoorbeeld korter dan 2 jaar ziek en gaat u akkoord met het ontslag? Dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering . De werkgever moet u namelijk nog tot 2 jaar doorbetalen. U ontvangt dan vaak ook geen Ziektewetuitkering van het UWV en heeft meestal ook geen recht meer op een WIA-uitkering.

Dat is anders als uw arbeidsongeschiktheid met het werk zelf te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out als gevolg van een situatie op het werk.  Alleen als het zeker is dat iemand na het ontslag direct weer aan het werk kan, is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten zonder het recht op een WW-uitkering te verliezen.

Uw vaststellingsovereenkomst laten controleren

Het is niet in elke situatie direct duidelijk welke gevolgen een ontslag met wederzijds goedvinden kan hebben. Het is daarom verstandig om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Zo weet u zeker dat u een beslissing neemt die het is beste is voor uw persoonlijke situatie en dat de overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet.

Dat kan bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering, als deze de juiste dekking heeft. Of via Rechtshulp on demand, als u zonder verzekering toch hulp van een jurist wilt.