Ga naar inhoud

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag klinkt vaak negatief, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U kunt in overleg met uw werkgever heel goed samen besluiten dat u de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dat kan voor zowel u als de werkgever een optie zijn met verschillende voordelen. Er is in zo’n geval sprake van ontslag met wederzijds goedvinden.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden beslissen de werkgever en werknemer in onderling overleg dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De werkgever hoeft dan geen procedure te starten. U maakt hierbij samen afspraken over de voorwaarden waaronder uw arbeidsovereenkomst eindigt. Zo weet u allebei waar u aan toe bent en hoeft hierover geen conflict te ontstaan. Dat levert voor beide partijen verschillende voordelen op.

Voor de werknemer

Voor de werkgever

  • Geen langslepende en dure procedure
  • Geen toestemming UWV of rechter nodig
  • Geen onrust onder andere werknemers

Stappen voor de ontslagprocedure

Voor een ontslag met wederzijds goedvinden is het belangrijk dat de juiste stappen worden gevolgd. Het gaat daarbij om de volgende stappen:

  1. De werkgever geeft het ontslag aan bij de werknemer.
  2. De werkgever doet een voorstel of gaat in gesprek met de werknemer over afspraken
  3. Hier kan vervolgens over onderhandeld worden.
  4. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
  5. De werknemer gaat akkoord met het ontslag.

Na het ondertekenen van de overeenkomst heeft de werknemer 2 weken bedenktijd. Tenminste, als dit zo is vastgelegd in de overeenkomst. Staat er geen bedenktijd in, dan is deze standaard 3 weken.

Juridisch advies

Wilt u advies over ontslag met wederzijds goedvinden? Neem dan contact op met een jurist via uw rechtsbijstandverzekering. Heeft u geen verzekering, dan kunt u ook gebruikmaken van Rechtshulp on demand.