Ga naar inhoud

Materiële schade

Door een ongeluk kunt u letselschade krijgen. Hieronder vallen twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade. In dit artikel bespreken we materiële schade: wat is het precies? Wanneer kunt u iemand hiervoor aansprakelijk stellen? En waar moet u allemaal op letten bij het claimen van zulke schade?

Zo leest u over:

Wat is materiële schade?

Materiële schade is alle schade die meteen in geld uit te drukken is. Met andere woorden: uw financiële schade door het ongeluk. Bijvoorbeeld omdat uw spullen door het ongeluk beschadigd zijn. Of omdat u gewond bent geraakt en hier medische kosten voor moest maken.

Materiële schade: voorbeelden

Een ongeluk kan op allerlei manieren materiële schade veroorzaken. Deze kunt u claimen op de persoon die hier aansprakelijk voor is (aansprakelijke partij). Dit zijn een paar voorbeelden van materiële schade.

Schade aan uw spullen

Door een verkeersongeluk kunt u bijvoorbeeld blikschade of schade aan uw fiets of kleding krijgen.

Medische kosten

Het kan zijn dat u kosten moet maken voor de lichamelijke of mentale schade die het ongeluk heeft veroorzaakt. Denk aan kosten voor operaties, medicijnen en behandelingen door een psycholoog of fysiotherapeut. Mogelijk dekt uw verzekeraar deze medische kosten niet (of niet volledig). U kunt ze dan claimen op de aansprakelijke partij.

Reis- en verblijfkosten

Dit zijn onder andere de kosten die u maakt om van en naar het ziekenhuis of uw behandelaar te reizen. Maar het kan ook zijn dat u door het ongeluk een tijdje helemaal niet meer kunt lopen of fietsen en bijvoorbeeld gebruik moet maken van het openbaar vervoer. Of dat u een periode in een ziekenhuis of revalidatiecentrum moet blijven. Zulke kosten vallen hier ook onder.

Huishoudelijke hulp of mantelzorg

Misschien kunt u na het ongeluk bepaalde dagelijkse dingen niet meer zelf doen. Soms is het dan nodig om betaalde hulp in te huren die bijvoorbeeld voor u kookt, schoonmaakt en boodschappen doet.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Ramen lappen, kozijnen schilderen, tuinieren: het kan zijn dat u na het ongeluk geen klusjes meer kunt doen in en om uw woning. Vaak moet u dan iemand betalen om uw huis te onderhouden.

Medische hulpmiddelen en aanpassingen

Na het ongeluk kan het nodig zijn om bepaalde medische aanpassingen te maken, bijvoorbeeld aan uw huis of auto. Denk aan het plaatsen van een traplift. Of het kopen van een auto die groot genoeg is voor uw rolstoel. Ook de kosten voor het huren of kopen van medische hulpmiddelen, zoals een looprek of sportrolstoel, mag u claimen.

Studievertraging

Lichamelijk of mentaal letsel kan ertoe leiden dat u langer over uw studie doet. U moet dan dus ook meer collegegeld betalen.

Kosten zonder nut

Hieronder vallen kosten voor zaken waar u door het ongeluk geen gebruik van hebt kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een doorlopend abonnement op de sportschool, terwijl u niet kan sporten door uw letsel.

Juridische bijstand

Soms is het nodig om de hulp van een jurist in te schakelen. Bijvoorbeeld als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor uw letselschade, maar diegene weigert mee te werken. Of als de aansprakelijke persoon niet verzekerd is. De juridische kosten die u maakt, kunt u dan op de aansprakelijke partij verhalen.

Gederfde inkomsten

Een ongeluk kan leiden tot lichamelijke en mentale beperkingen. Mogelijk kunt u daardoor tijdelijk of blijvend niet (of minder) werken. In dat geval loopt u dus inkomsten mis door het ongeluk. Dit worden ook wel gederfde inkomsten genoemd.

Gederfde inkomsten claimen als werknemer

Werkt u in loondienst en kunt u door het ongeluk een bepaalde tijd niet werken? Als u een vast contract of tijdelijk contract heeft, dan moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen.

Arbeidsongeschiktheid

Bepaalt een arts van het UWV dat u volledig of deels arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u van de aansprakelijke partij een schadevergoeding eisen voor de gederfde inkomsten. Hieronder vallen ook salarisverhogingen, toeslagen of bonussen die u mogelijk had gekregen als u het ongeluk niet had gehad.

Hoeveel kan ik claimen?

U of uw jurist berekent welk bedrag u krijgt voor de gederfde inkomsten. Dit gebeurt door te berekenen welke inkomsten u mogelijk had gekregen als u geen ongeluk had gehad. U of uw jurist vergelijkt dit bedrag dan met uw inkomen na het ongeluk. Vaak krijgt u het verschil tussen deze twee bedragen vergoed.

Gederfde inkomsten claimen als zzp’er

Bent u zzp’er en loopt u door een ongeluk inkomsten mis? Dan kunt u daardoor flink in de financiële problemen komen. Als ondernemer heeft u namelijk geen werkgever die uw salaris doorbetaalt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Terwijl u meestal wél de kosten voor bijvoorbeeld uw verzekeringen, bedrijfsruimte en boekhouder moet doorbetalen.

Hoeveel kan ik claimen?

Ook in dit geval berekent u of uw jurist welk bedrag u kunt eisen voor de gederfde inkomsten. Dit gebeurt door te vergelijken welke inkomsten u met én zonder het ongeluk zou hebben gehad.

Wanneer kan ik iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade?

Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade is alleen mogelijk als:

  • diegene aansprakelijk is voor de schade

  • uw recht op een schadevergoeding niet is verlopen door verjaring (in de meeste gevallen heeft u 5 jaar de tijd om een vergoeding te eisen, gerekend vanaf het moment waarop u weet wie de schade veroorzaakt heeft)

Voldoet uw situatie aan beide punten, maar werkt de aansprakelijke partij niet mee? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in via uw rechtsbijstandverzekering. Een jurist vertelt u dan precies wat uw rechten zijn en welke kosten u op de ander kunt verhalen. Bij ons kunt u hier uw zaak melden.

Materiële schade claimen: waar moet ik op letten?

Bij het verhalen van materiële schade komt vaak een hoop kijken. Vijf tips om u op weg te helpen.

1. Verzamel foto’s en video’s
Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van het ongeluk. Maak bijvoorbeeld foto’s of video’s van de materiële schade, uw verwondingen en de plek waarop het ongeluk gebeurde. Als u hier zelf niet toe in staat bent, dan kunt u iemand in uw omgeving vragen om dit voor u te doen.

2. Maak een verslag van de gebeurtenissen
Het is altijd verstandig om nauwkeurig op te schrijven hoe het ongeluk gebeurde en hoe de schade is ontstaan. Deze informatie heeft u ook nodig voor uw schademelding bij de verzekeraar. Wacht hier niet te lang mee, anders vergeet u misschien belangrijke details.

3. Verzamel getuigenissen
Ook is het handig om de contactgegevens van alle getuigen op te schrijven. Zo kunt u die personen later bereiken en vragen om hun verklaring van de gebeurtenis. Met die getuigenissen kunt u mogelijk beter bewijzen dat de ander aansprakelijk is.

4. Houd alle kosten bij
Moet u door het ongeluk bepaalde kosten maken, zoals medische kosten of kosten voor huishoudelijke hulp? Dan is het belangrijk dat u hier alle kassabonnetjes, rekeningen en declaraties van bewaart. Daarmee kunt u deze kosten bewijzen en uiteindelijk ook makkelijker verhalen op de aansprakelijke partij.

5. Vraag uw werkgever om een verklaring
Bent u in loondienst en heeft u door het ongeluk niet of minder kunnen werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om een verklaring. Dit is dan uw bewijs voor de gederfde inkomsten.

Rechtshulp bij materiële schade

Heeft u materiële schade en wilt u persoonlijk juridisch advies? Of heeft u hulp nodig bij het verhalen van de schade? Dan staan onze ervaren juristen voor u klaar. Vraag juridische hulp aan via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.