Ga naar inhoud

Wettelijke proeftijd

Een nieuwe baan begint vaak met een proeftijd. U kunt dit zien als een soort kennismaking. De werkgever kan zo bepalen of u echt geschikt bent voor de functie. Aan de andere kant heeft u de tijd om te ontdekken of de baan is wat u ervan verwacht. Maar wat houdt de proeftijd verder in?

Maximale duur wettelijke proeftijd

Hoe lang een proeftijd duurt hangt af van het contract dat u met uw werkgever sluit. Ook legt u de duur van de proeftijd samen met uw werkgever vast. Bij een contract dat korter dan 6 maanden duurt mag er wettelijk geen proeftijd zijn.

Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd

Sluit u een contract voor bepaalde tijd af? Dan hangt de maximaal toegestane proeftijd af van de duur van het contract.

  • Contract voor langer dan 6 maanden: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn.

  • Contract voor 2 jaar of langer: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn.

  • Contract zonder einddatum: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn.

Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt dat de proeftijd maximaal 2 maanden mag zijn. Dat is soms ook zo wanneer u van een contract voor bepaalde tijd overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd bij dezelfde werkgever. 

De voorwaarde is dan wel dat u andere werkzaamheden gaat uitvoeren, of andere verantwoordelijkheden krijgt. Blijft u hetzelfde werk doen, dan mag er geen nieuwe proeftijd ingaan.

Regels tijdens proeftijd arbeidsovereenkomst

De toegestane duur van een proeftijd is dus duidelijk vastgelegd in de wet. Dat geldt ook voor de regels tijdens die proeftijd. 

De werkgever mag u ontslaan:

  • zonder het ontslag te toetsen bij het UWV of de rechter 

  • zonder opgaaf van een gegronde reden

  • zonder u een andere functie te geven

  • zonder opzegtermijn

  • ook als u ziek bent

Als werknemer kunt u ook ontslag nemen zonder reden op te geven. Ook hoeft u zich niet aan de opzegtermijn te houden. Wees u er wel van bewust dat u geen recht op een WW-uitkering heeft als u ontslag neemt.

Hulp bij een conflict over uw proeftijd

Ontstaat er tijdens de proeftijd een conflict met uw werkgever? Dan staan de juristen van Univé Rechtshulp voor u klaar. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, maar ook voor juridische hulp zonder verzekering.