Ga naar inhoud

Loonvordering

Heeft u geen salaris ontvangen, terwijl u hier wél recht op heeft? Dan kunt u een loonvordering sturen. Onze juristen leggen u in heldere taal uit wat een loonvordering precies is, hoe u deze stuurt, en waar u rekening mee moet houden.

Wat is een loonvordering?

Een loonvordering houdt in dat u van uw werkgever eist om u uw loon uit te betalen. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen waarin u uw werkgever 7 dagen de tijd geeft om u uit te betalen.

Geen salaris ontvangen, dus niet werken?

Als u uw loon niet krijgt, is het in ieder geval belangrijk dat u om die reden niet stopt met werken. Daarmee kunt u namelijk uw recht op een WW-uitkering verliezen.

Wanneer kan ik een loonvordering sturen?

Een paar voorbeelden van situaties waarin het nuttig kan zijn om een loonvordering te sturen:

  • U bent ziek en de werkgever betaalt uw loon niet door.

  • U heeft een arbeidsconflict en de werkgever betaalt u geen loon.

  • U bent geschorst of staat op non-actief en de werkgever betaalt u geen loon.

  • De werkgever betaalt u niet voor de uren die u gewerkt heeft.

  • De werkgever betaalt u minder dan wettelijk toegestaan is. Zo kan het gebeuren dat u minder salaris krijgt dan in uw cao staat. Of dat u minder betaald krijgt dan het wettelijk minimumloon.

  • De werkgever wil u wel betalen, maar kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf financiële problemen heeft. In dit geval kan het zijn dat het bedrijf waarvoor u werkt binnenkort failliet gaat.

  • Uw oude werkgever betaalt u niet voor de laatste maand(en) waarin u gewerkt heeft.

  • Uw oude werkgever betaalt uw overgebleven vakantiedagen en vakantiegeld niet uit.

Faillissement werkgever aanvragen

Kan uw werkgever u niet uitbetalen? Dan heeft het alsnog zin om een loonvordering te sturen. Als de loonvordering niet helpt, kunt u hierna namelijk het faillissement van uw werkgever aanvragen.

Zo’n aanvraag is vaak alleen mogelijk als u deze samen met één of meer collega’s indient en een advocaat inschakelt. De advocaat dient dan een verzoekschrift voor u in bij de rechtbank. De rechter beoordeelt het verzoekschrift meestal binnen een paar weken en bepaalt of er sprake is van een faillissement.

Financiële compensatie is soms mogelijk

Als de rechter uw werkgever failliet verklaart, kunt u mogelijk aanspraak maken op de loongarantieregeling. Deze regeling houdt in dat de overheid uw salaris (deels) uitbetaalt. Ook krijgt u mogelijk een faillissementsuitkering van het UWV. U krijgt uw loon dan maximaal 13 weken doorbetaald. Zorg er daarom voor dat u snel actie onderneemt, nog vóórdat deze 13-weken-termijn ingaat.

Wanneer heeft een loonvordering weinig zin?

Er zijn ook situaties waarin het minder nuttig is om een loonvordering te sturen:

  • U wilt doorbetaald krijgen voor uren waarin u niet gewerkt heeft (bijvoorbeeld op ziektedagen), maar er staat een loonuitsluitingsbeding in uw arbeidsovereenkomst of cao. U heeft dan namelijk afgesproken dat u alleen loon krijgt voor de uren die u werkt.

  • U heeft zich ziek gemeld en er staan wachtdagen in uw arbeidsovereenkomst of cao. U heeft dan tijdens uw eerste 1 of  2 ziektedagen namelijk geen recht op loon. Meldt u zich binnen 4 weken weer ziek?  Dan moet u wél vanaf uw eerste ziektedag doorbetaald krijgen.

Verjaring van loonvordering

Wilt u een loonvordering sturen bij uw bestaande of oude werkgever? Dan is het altijd een goed idee om snel en actief achter uw loon aan te gaan. Na 5 jaar is er namelijk sprake van verjaring. Dit betekent dat u na deze periode geen recht meer hebt om het nog te betalen loon van uw werkgever te eisen.

Wettelijke rente bij loonvordering

Als de rechter beslist dat u recht heeft op uitbetaling van uw loon, dan moet uw werkgever ook wettelijke rente over uw salaris betalen. Deze rente gaat in vanaf de dag dat u uw loon had moeten ontvangen.

Wettelijke verhoging bij loonvordering 

Heeft u minimaal 4 werkdagen op uw loon moeten wachten? Dan heeft u in bepaalde situaties mogelijk niet alleen recht op uw loon en de wettelijke rente, maar ook op de wettelijke verhoging. Dit is een boete die de rechter van uw werkgever kan eisen.

De boete kan oplopen tot wel 50% van het loon dat u nog moet krijgen. Wel is het zo dat dit geen reden mag zijn om uw loonvordering uit te stellen. De rechter beslist uiteindelijk of de werkgever u ook de wettelijke verhoging moet betalen en hoe hoog deze is.

Werkgever betaalt niet: wat nu?

Als u merkt dat uw werkgever u nog niet betaald heeft, dan is het goed om snel in actie te komen. Zo voorkomt u dat in de financiële problemen komt. Of dat er een conflict met uw werkgever ontstaat. Een paar tips voor wat te doen als u geen salaris heeft ontvangen.

1. Check uw arbeidsovereenkomst of cao

Het kan zijn dat u denkt dat u recht heeft op loon, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Bijvoorbeeld omdat er wachtdagen in uw arbeidsovereenkomst of cao staan. Check daarom eerst of het klopt dat de werkgever u nog salaris moet betalen.

In uw arbeidsovereenkomst leest u ook op welke datum de uitbetaling moet gebeuren. Heeft u hier geen afspraken over gemaakt en krijgt u maandelijks uw salaris? Dan moet u voor het einde van de volgende maand uw loon krijgen. Voor de uren die u bijvoorbeeld in de maand april heeft gewerkt, moet u dan dus vóór 31 mei uitbetaald krijgen.

Nulurencontract

Heeft u een nulurencontract en wacht u op loon voor niet-gewerkte uren? Controleer dan of er een loonuitsluitingsbeding in uw arbeidsovereenkomst staat. Als dat zo is, dan heeft u alleen recht op loon voor de uren waarin u gewerkt heeft. Bij ziekte krijgt u dan dus niet doorbetaald.

Goed om te weten: een loonuitsluitingsbeding geldt alleen voor de eerste 6 maanden van uw tijd bij een werkgever of bedrijf. Als de werkgever uw overeenkomst na 6 maanden verlengt of u een nieuw contract geeft, dan gaat het loonuitsluitingsbeding dus niet opnieuw in.

2. Praat met uw werkgever

Klopt het dat u nog loon moet ontvangen? Laat uw werkgever dan per e-mail weten dat u uw salaris nog niet heeft ontvangen. Het kan zijn dat u per ongeluk niet bent uitbetaald. Bijvoorbeeld door een technische storing in het betaalsysteem. Vraag uw werkgever of die u alsnog zo snel mogelijk wil betalen.

3. Stuur een loonvordering

Hoort u niets van uw werkgever? Of wil deze u niet betalen? Dan kunt u een loonvordering sturen: een aangetekende brief waarin u uw werkgever vraagt om binnen 7 dagen uw loon uit te betalen.

4. Neem juridische stappen

Heeft u binnen 7 dagen nog steeds uw salaris niet? Dan is het een goed idee om juridische hulp in te schakelen. Een jurist kan u precies vertellen wat uw rechten zijn en u helpen bij het starten van een rechtszaak.

Geen salaris ontvangen en rechtshulp nodig?

Wilt u een loonvordering sturen en heeft u hier juridisch advies bij nodig? Krijgt u geen salaris omdat uw werkgever in de financiële problemen zit? Of wilt u iets vragen over de kleine lettertjes in uw arbeidsovereenkomst? Dan helpen onze juristen u graag verder.

Vraag juridische hulp aan via uw rechtsbijstandverzekering. Of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.