Ga naar inhoud

Einde contract bepaalde tijd

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan is het goed om te weten waar u rekening mee moet houden wanneer het contract eindigt. Waar heeft u recht op en wat moet u zelf doen?

In principe loopt een contract voor bepaalde tijd af op de einddatum die u samen met uw werkgever heeft afgesproken. Maar dat betekent niet dat er niets hoeft te gebeuren en het contract vanzelf eindigt.

Aanzegplicht: wordt het contract wel of niet verlengd?

De aanzegplicht betekent dat de werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum moet laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Bij tijdelijke contracten die langer dan zes maanden duren, heeft de werkgever deze aanzegplicht.

Er zijn bij het aanzeggen twee mogelijkheden:

  1. De werkgever wil het contract verlengen: hierbij geeft de werkgever aan onder welke voorwaarden hij het contract wil verlengen.
  2. De werkgever wil het contract niet verlengen: hiervoor hoeft de werkgever geen reden op te geven.

Als de werkgever niet of te laat aanzegt

Laat de werkgever niet tijdig weten of deze het contract wel of niet wil verlengen? Dan is er niet aan de aanzegplicht voldaan. Dit kan gevolgen hebben.

  1. Het contract wordt stilzwijgend  verlengd: als het contract niet is opgezegd en u na de einddatum gewoon doorwerkt, kan er sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. Dit is in principe voor dezelfde duur als het oorspronkelijke contract, met een maximum van een jaar.
  2. U heeft recht op een vergoeding: als de werkgever te laat of helemaal niet aanzegt, heeft u recht op een vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van de precieze situatie.

Verlenging tijdelijk contract

Willen u en uw werkgever het tijdelijke contract na einde verlengen? Dat kan natuurlijk ook. Na drie tijdelijke contracten gaat de overeenkomst echter over in een contract voor bepaalde tijd. Dat is ook zo wanneer u drie tijdelijke contracten bij verschillende werkgevers heeft gehad, maar wel hetzelfde soort werk heeft uitgevoerd. De enige uitzondering hierop is wanneer er in de cao afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Beëindiging tijdelijk contract

Is het contract tijdig door uw werkgever opgezegd? Dan heeft u misschien recht op een transitievergoeding of een ww-uitkering. Het is verstandig om u hier tijdig in te verdiepen, zodat u de benodigde procedures in gang kunt zetten. Vraag eventueel uw juridisch adviseur om advies.

Juridisch advies over uw contract

Wilt u juridisch advies over uw contract? De juristen van Univé Rechtshulp staan voor u klaar. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, maar ook voor juridische hulp zonder verzekering.