Ga naar inhoud

Concurrentiebeding en relatiebeding

Als medewerker bent u van waarde voor het bedrijf waar u werkt. Door uw inzet, maar ook door uw kennis en ervaring. Soms is die kennis en ervaring zo waardevol, dat uw werkgever die wil beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat u die inzet bij een andere werkgever of concurrent. De werkgever kan dan een concurrentiebeding of relatiebeding aan uw contract toevoegen.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Met deze afspraak is het voor de werknemer verboden om bepaalde werkzaamheden voor een concurrerend bedrijf uit te voeren.

Ook kan zo'n afspraak inhouden dat u geen eigen bedrijf mag beginnen, waarmee u concurreert met uw werkgever. In een concurrentiebeding kunnen afspraken staan over:

  • het soort werk dat u niet bij een andere werkgever mag doen
  • voor welk type werkgevers dit geldt
  • hoe lang het concurrentiebeding duurt
  • een plaats of regio waar het beding geldt

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever over relaties die tijdens het werk zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld met klanten, leveranciers of andere bedrijven waar u mee samen heeft gewerkt. Het relatiebeding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Hierin staat bijvoorbeeld dat u klanten van het bedrijf niet mag benaderen als u naar een andere werkgever gaat. Of dat u voor uzelf begint en profiteert van afspraken die zijn gemaakt met leveranciers, of bedrijven waar u mee heeft gewerkt.

Wat mag er wel en niet?

Een concurrentiebeding of relatiebeding moet aan bepaalde waarden voldoen om rechtsgeldig te zijn. Daarom gelden er de volgende regels.

Zowel een concurrentiebeding als een relatiebeding:

  • mag alleen bij een contract voor onbepaalde tijd
  • moet schriftelijk worden vastgelegd
  • geldt alleen voor werknemers ouder dan 18 jaar

In principe mag er dus geen concurrentiebeding bij een tijdelijk contract worden afgesproken. Ook een relatiebeding bij een tijdelijk contract mag niet. In uitzonderlijke gevallen mag dit wel, maar dan moet de werkgever goed kunnen onderbouwen waarom dit ook in het tijdelijke contract noodzakelijk is en welk belang daarvoor aanwezig is.

Onredelijk bezwarend

Een concurrentie- of relatiebeding is soms erg ingewikkeld opgesteld. Het lijkt dan bijna alsof u bij geen enkele andere werkgever kunt gaan werken. U kan zich dan afvragen of het wel redelijk is om u daar aan te houden. In sommige gevallen is dat namelijk niet redelijk. Een rechter kan dan beoordelen dat u hier niet aan gehouden kunt worden, ook al bent u dit wel overeengekomen.

Advies over een concurrentiebeding of relatiebeding

Gaat u een contract tekenen bij een nieuwe werkgever en is er een concurrentiebeding of relatiebeding? Heeft u vragen over uw huidige contract of is er een conflict over het concurrentiebeding? De juristen van Univé Rechtshulp staan voor u klaar. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, maar ook voor juridische hulp zonder verzekering.