Ga naar inhoud

Arbeidsconflict

Er zijn verschillende situaties waarin u op de werkvloer te maken kunt krijgen met een meningsverschil of ruzie. Bijvoorbeeld omdat de werkgever uw contract of functie wil veranderen, terwijl u dit niet wilt. Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict? Hoe kunt u dit oplossen? En is het slim om u ziek te melden bij zo’n conflict? Onze juristen geven heldere tips.

Wat is een arbeidsconflict?

Er zijn verschillende situaties die tot een conflict op de werkvloer kunnen leiden. Zo kan er een situatie zijn waarin u en uw werkgever (of leidinggevende) niet hetzelfde willen. Als een meningsverschil op werk uit de hand loopt, lang duurt en niet goed wordt opgelost, dan is er sprake van een arbeidsconflict.

Verstoorde arbeidsrelatie

Vaak heeft een arbeidsconflict negatieve gevolgen voor uw werkplezier en gezondheid. Ook kan het leiden tot een erg slechte relatie met uw werkgever. Dit heet ook wel een verstoorde arbeidsrelatie.

Voorbeelden van een arbeidsconflict

Er zijn een paar veelvoorkomende situaties waarin de kans op een arbeidsconflict groot kan zijn:

 • De werkgever wil uw contract of arbeidsvoorwaarden aanpassen.

 • De werkgever is ontevreden over u als werknemer en stelt u zonder reden op non- actief.

 • De werkgever wil u overplaatsen.

 • De werkgever wil uw salaris verminderen.

 • U voelt zich onveilig op werk, bijvoorbeeld door pesten, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag van uw werkgever of collega.

 • U kunt niet samenwerken met een collega, bijvoorbeeld door botsende karakters of omdat de collega u expres in de weg zit.

 • Uw werkgever of collega heeft een liefdesrelatie op de werkvloer en hierdoor kunt u uw werk minder goed doen.

 • U heeft lange tijd een ernstig conflict met een collega, maar uw werkgever doet niet diens best om dit samen met u op te lossen.

Rechten van werknemer bij een arbeidsconflict

Krijgt u als werknemer een arbeidsconflict met uw leidinggevende of een collega? Dan heeft u een paar belangrijke rechten, waaronder deze 4:

1. De werkgever mag uw functie niet zomaar veranderen

Als de werkgever uw functie of werkzaamheden wil aanpassen, dan mag dat in de meeste gevallen alleen als u hier toestemming voor geeft.

2. De werkgever mag u niet zomaar ontslaan

U mag niet zomaar worden ontslagen: hier moet altijd een goede reden voor zijn. Disfunctioneren is bijvoorbeeld een reden voor ontslag. Hier is sprake van als u als werknemer niet voldoet aan de eisen die bij uw functie horen. De werkgever moet dan wel naar de rechter.

3. De werkgever biedt u een veilige werkplek

De werkgever moet u een werkplek bieden waar u op een veilige en gezonde manier kunt werken. Ook tijdens een arbeidsconflict met uw leidinggevende of een collega.

4. De werkgever geeft u een gelijke behandeling

De werkgever moet u net als alle andere werknemers behandelen. Deze mag bijvoorbeeld geen onderscheid maken op basis van uw gender, leeftijd, afkomst of uiterlijk.

Plichten van werknemer bij een arbeidsconflict

Natuurlijk heeft u ook bepaalde plichten bij een arbeidsconflict met uw leidinggevende of collega. Zo moet u zich volgens de wet als een goede werknemer blijven gedragen. Dit houdt onder andere in dat u blijft doen wat de werkgever van u vraagt en diens verzoeken niet negeert. Ook moet u gewoon naar uw werk blijven gaan.

Arbeidsconflict en ziekte

Een arbeidsconflict kan u een hoop stress en spanning bezorgen. Het kan zijn dat u ziek wordt door de problemen op werk. Of dat u zich ziek meldt omdat u geen zin heeft om uw werkgever of collega te zien.

Ziekmelden: wel of niet doen?

Wilt u zich vanwege het arbeidsconflict ziekmelden, maar bent u niet echt ziek? Dan is het toch verstandig om gewoon naar werk te blijven gaan, hoe vervelend dit misschien ook is. Door thuis te blijven lost u het arbeidsconflict niet op.

Sterker nog: als u weigert uw werk te doen en het uiteindelijk tot een rechtszaak komt, dan staat u minder sterk in uw recht. U kunt dan namelijk moeilijker bewijzen dat u een goede werknemer bent geweest en uw best heeft gedaan om het probleem op te lossen.

Overspannen door arbeidsconflict

Bent u echt ziek of overspannen door het conflict op werk? Dan kunt u zich natuurlijk gewoon ziekmelden. Zorg er wel voor dat u contact krijgt met een bedrijfsarts of de arbo-arts. Deze arts stelt dan vast of er werkelijk sprake is van ziekte of overspannenheid. 

Ook onderzoekt de arts of uw klachten ontstaan zijn door het arbeidsconflict. Als dat zo is, dan geeft de arts advies over het verdere vervolg. Soms is een afkoelingstermijn mogelijk, daarin kunt u even afstand nemen van werk.

Afkoelingstermijn

Na de afkoelingstermijn kan het zijn dat de bedrijfsarts of arbo-arts u vraagt om in gesprek te gaan uw werkgever. In dit gesprek kunt u het hebben over hoe u uw oude werk weer kunt oppakken. Of over hoe u op een andere manier voor uw werkgever kunt gaan werken.

Meestal is er ook een mediator bij het gesprek aanwezig. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met u en uw werkgever op zoek gaat naar een oplossing voor het arbeidsconflict.

Arbeidsconflict: tips voor werknemers

Bij een verstoorde arbeidsrelatie gaat u vaak met minder plezier naar uw werk. Gelukkig zijn een paar goede gesprekken met uw werkgever soms al genoeg om tot een oplossing te komen. Een aantal praktische tips van onze juristen over wat te doen bij een arbeidsconflict.

1. Ga in gesprek

Bij een beginnend arbeidsconflict is het altijd verstandig om dit eerst met uw werkgever of leidinggevende te bespreken. Leg uit waar u mee zit en wacht hier niet te lang mee. Anders kan het zijn dat het conflict erger wordt.

Vindt u het niet prettig om het probleem met uw werkgever te bespreken? Omdat het bijvoorbeeld gaat over grensoverschrijdend gedrag van de werkgever zelf? Dan kunt u het arbeidsconflict bespreken met de vertrouwenspersoon op uw werk.

2. Schakel een mediator in

Levert een gesprek met uw werkgever niets op? Dan kunt u via een bedrijfsarts, leidinggevende of personeelsverantwoordelijke om hulp van een mediator vragen. Deze onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en uw werkgever op zoek naar een oplossing voor het conflict.

3. Maak nieuwe afspraken

Tijdens het gesprek met uw werkgever (en soms ook een mediator) kunt u nieuwe afspraken maken. Zo kan het helpen om u in een ander team te plaatsen, of uw contract aan te passen. 

Stelt uw werkgever iets voor dat u niet wilt en niet bij uw werk hoort? Zoals een overplaatsing of een aanpassing van uw contract of functie? Laat dit dan checken door een jurist.

4. Check wat u heeft afgesproken

Is het gelukt om nieuwe afspraken te maken? Vraag de werkgever of mediator dan om deze op papier te zetten en naar u te mailen. Lees de afspraken bij ontvangst goed door en controleer of alles klopt.

Staat er een foutje in? Of bent u het ergens niet mee eens? Geef dit dan schriftelijk door en vraag de werkgever of mediator om uw reactie op te nemen in uw dossier. Zo kunnen er later geen misverstanden over de afspraken ontstaan. Vergeet niet om een kopie van de afspraken en uw reactie te bewaren.

5. Schakel juridische hulp in

Het kan ook zijn dat u er niet uitkomt met uw werkgever. Als mediation niet helpt, dan kunt u een jurist om advies vragen. Er zijn verschillende situaties waarin dit u verder kan helpen. Bijvoorbeeld als:

 • u bang bent voor ontslag, de werkgever u dreigt te ontslaan, of u te maken krijgt met ontslag op staande voet

 • u niet zeker weet of u een voorstel van uw werkgever moet accepteren

 • u nieuwe afspraken met uw werkgever wil maken en hier juridisch advies over wilt

 • u een beëindigingsovereenkomst heeft gekregen van uw werkgever (het is altijd verstandig om dit document eerst door een jurist te laten controleren voordat u het ondertekent)

 • de werkgever u een officiële waarschuwing heeft gegeven, bijvoorbeeld omdat die vindt dat u uw werk niet goed genoeg doet

 • de werkgever juridische stappen tegen u heeft ondernomen

 • u een rechtszaak tegen uw werkgever wilt starten (houd er wel rekening mee dat een rechtszaak vaak veel tijd en geld kost)

Arbeidsconflict met leidinggevende: rechtshulp nodig?

Als u een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie met uw werkgever heeft, dan kunt u daar flink van wakker liggen. Onze juristen helpen u graag verder met deskundig advies op maat. Schakel juridische hulp in via uw rechtsbijstandverzekering. Of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.