Ga naar inhoud

Overlast van de buren in uw tuin

Als u een tuin heeft, dan wilt u daar natuurlijk onbezorgd van kunnen genieten. Toch kunnen de buren roet in het eten gooien, bijvoorbeeld door houtstook of andere rookoverlast. Hier leest u wat u kunt doen tegen zulke burenoverlast in uw tuin.

In dit artikel:

Regels voor stoken in de tuin

Barbecueën uw buren er elk weekend op los? Of slaan er meerdere keren per week vlammen uit de vuurkorf? Dan kan dat voor veel stank en rook in uw tuin zorgen, vooral als uw buren verkeerd stoken.

Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor vuur maken in de tuin. Behandeld hout, papier en karton verbranden mag bijvoorbeeld niet. Ook mogen uw buren alleen stoken in een barbecue, vuurkorf, vuurpot, gelpot, buitenkachel of tuinhaard.

Stookadvies voor uw woonplaats

Als het heel mistig of windstil is, wordt stoken afgeraden. De rook blijft dan namelijk te lang hangen. Op Stookwijzer.nu kunt u zien of de huidige weersomstandigheden in uw woonplaats geschikt zijn om vuur te maken. Als de luchtkwaliteit erg slecht is, kan het RIVM een stookalert voor uw provincie afgeven. Stoken wordt dan ook afgeraden.

Voorbeelden van rookoverlast in uw tuin

Er zijn verschillende situaties waarbij buren rookoverlast in uw tuin kunnen veroorzaken.

Rookoverlast door barbecue van de buren

Af en toe barbecueën moet kunnen als u er geen last van heeft. Maar als uw tuin meerdere keren per week blauw staat van de rook, dan kan dat uw leefgenot flink verminderen. Vooral als de rook uw kant op waait, het windstil is of u gezondheidsklachten heeft.

Dit kunt u doen
Vraag uw buren om de Stookwijzer te raadplegen voordat ze gaan stoken. Ga ook met ze in gesprek over mogelijke aanpassingen. Stoken op kokoskooltjes in plaats van houtskool zorgt bijvoorbeeld voor minder stank- en rookoverlast.

Misschien zijn uw buren ook wel bereid om de barbecue te verplaatsen. Of om gebruik te maken van een gratis barbecueplaats, als uw gemeente daarover beschikt. Gaat dat niet, vraag de buren dan om u vóór het barbecueën te waarschuwen. U kunt de ramen dan op tijd dicht doen.

Rookoverlast door vuurkorf van de buren

Een vuurtje stoken in de tuin. Gezellig voor de buren, maar u kan het een hoop rookoverlast bezorgen.

Dit kunt u doen
Vraag uw buren om altijd eerst de Stookwijzer te checken, zodat ze zeker weten dat het verantwoord is om een vuurtje te maken. Verder helpt het om alleen te stoken met schoon hout dat goed droog is. Door een vuurpot te gebruiken in plaats van een vuurkorf ontstaat er minder stank en luchtvervuiling.

Overlast door sigarettenrook van de buren

Even een luchtje scheppen in de tuin is geen pretje als uw buren op dat moment aan het roken zijn. Maar u kunt er ook thuis last van hebben. Bijvoorbeeld doordat de sigarettenrook naar binnen glipt via de ventilatieroosters.

Dit kunt u doen
Vraag uw buren om te voorkomen dat de rook uw kant op waait en om niet te roken in de buurt van een open raam of ventilatierooster. Roken uw buren altijd aan de tuinkant? Sluit de ventilatieroosters dan aan deze kant van uw woning, zodat de sigarettenrook niet kan binnendringen.

Actie ondernemen bij overlast

Blijft het vuur van de buren voor overlast zorgen? Dan zijn er een paar dingen die u kunt doen.

1. Bepaal waar de rook vandaan komt
Onderzoek welke bewoners de overlast precies veroorzaken en vraag of er meer buren zijn die er last van hebben. Het kan helpen als u aangeeft dat meer buren last hebben van de rook.

2. Praat met uw buren
Het is altijd goed om met uw buren te gaan praten. Als u hen rustig en vriendelijk duidelijk maakt dat u overlast ervaart, is dat vaak al genoeg om samen tot een oplossing te komen. Vindt u het lastig om persoonlijk met uw buren in gesprek te gaan? Dan kunt u ze een brief, WhatsApp-bericht of e-mail sturen.

3. Schrijf op wanneer u de overlast ervaart
Als u rookoverlast blijft hebben kan het helpen om een logboek bij te houden. Schrijf gedurende een paar weken op waar en wanneer u de overlast ervaart, welke nadelen dit voor u heeft en wat de weersomstandigheden op het moment van stoken zijn. U kunt ook foto’s of video’s maken van de rook. Dat kan helpen als er in een later stadium bewijs nodig is om de overlast aan te tonen.

4. Ga opnieuw in gesprek
Leg uw bevindingen voor aan uw buren en probeer een oplossing te vinden. Als u alleen bij een bepaalde windrichting rookoverlast ervaart, kan het bijvoorbeeld helpen om de barbecue of vuurkorf te verplaatsen.

5. Schakel buurtbemiddeling in
Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Dan kunt u een wijkagent, buurtbemiddelaar of mediator inschakelen via uw gemeente of wijkteam. Dit zijn onafhankelijke personen die u kunnen helpen om een oplossing te vinden.

6. Meld de overlast
Als buurtbemiddeling niet helpt, kunt u de rookoverlast melden bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben een meldpunt voor overlast. Wel is het belangrijk dat u de overlast kunt bewijzen. Na uw melding komt een rapporteur de situatie bekijken en krijgt u advies over de vervolgstappen. Heeft u gezondheidsklachten door de rook? Maak dan ook een melding bij bij de GGD.

7. Schakel juridische hulp in
Als de gemeente geen actie onderneemt, dan kunt u via uw rechtsbijstandverzekering juridische bijstand krijgen. Heeft u geen verzekering? Dan kunt u via Rechtshulp on demand voor een vaste prijs juridische hulp inschakelen. Een rechtszaak aanspannen tegen uw buren kan veel geld en tijd kosten. Vraag daarom eerst om juridisch advies voordat u deze stap zet.