Ga naar inhoud

Overlast door bomen of overhangende takken van de buren

Overhangende takken, woekerende struiken, een boom op de erfgrens of daar vlakbij. Als het groen van de buren voor overlast zorgt, dan lukt het niet altijd om te genieten van uw tuin. Vooral als dit het uitzicht of zonlicht in de weg staat. In bepaalde gevallen kunt u daar gelukkig wat aan doen.

Op deze pagina leest u over:

Voorbeelden van overlast door bomen van de buren

Er zijn een paar veelvoorkomende situaties waarin u overlast kunt ervaren door het groen van de buren.

Overhangende takken

Ergert u zich aan de overhangende takken van de buren? Of kunt u door de takken niet meer genieten van de zon? Laat uw buren dan weten dat u er last van hebt en vraag of ze de takken willen snoeien.

Als er niets gebeurt, kunt u het nog eens vragen in een e-mail of aangetekende brief. Geef daarin ook aan dat u de takken zelf snoeit als de buren dit niet binnen 6 weken doen. Als de buren binnen deze periode geen actie ondernemen, dan mag u alleen de takken boven uw eigen erf zelf afknippen.

Boom op erfgrens

Er zijn wettelijke en gemeentelijke regels over de afstand die een boom mag hebben tot de erfgrens. Zo zegt de wet dat een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan: dit is de zogeheten verboden zone. Heeft u last van een boom van de buren die op of nabij de erfgrens staat, of in de verboden zone? Vraag uw buren dan of ze de boom willen verwijderen of verplaatsen.

Als u last krijgt van een boom die er langer dan 20 jaar staat, is er sprake van verjaring en kunt u niet zomaar eisen dat uw buren de boom verwijderen of verplaatsen.

Heg op erfgrens

Als er een heg op de erfgrens staat, dan mag u deze aan uw kant snoeien. Toch is het in dit geval altijd een goed idee om afspraken te maken over het snoeien van de heg. Spreek met uw buren af wie wat doet en tot hoe ver.

Boom te hoog

Door een hoge boom van de buren kunt u in de schaduw komen te zitten of te maken krijgen met een belemmering van uw uitzicht. Er zijn geen precieze regels voor de maximale hoogte van een boom.

Als de boom naast een schutting staat, kunt u uw buren vragen of zij de boom willen snoeien tot aan de hoogte van de schutting. Als de boom al even hoog is, valt er meestal niet veel aan te doen.

Regels voor de erfafscheiding

Als iets op uw grond staat, dan mag u zelf weten wat u daarmee doet. Wel gelden er regels voor de erfafscheiding. Dit kan bijvoorbeeld een schutting of een haag zijn die uw erf scheidt van het erf van de buren. De regels kunnen per gemeente verschillen.

Maximale hoogte

  • Staat er naast of achter het huis van de buren een hek, muur of schutting? Dan mag deze maximaal 2 meter hoog zijn.

  • Een erfafscheiding in de voortuin mag maximaal 1 meter hoog zijn.

  • Er zijn geen regels voor de maximale hoogte van een heg, struik of boom. 

Erfafscheiding van een huurwoning

Heeft u een huurhuis met tuin? Dan bent u als huurder verplicht om de erfafscheiding te onderhouden. Deze kosten zijn voor uw rekening. Moet de erfafscheiding worden vervangen of flink gerepareerd? Dan moet de verhuurder dit regelen en betalen.

Bomen en planten bij de erfgrens

Bij het planten van bomen, heggen en struiken moet u voldoende afstand tot de erfgrens houden. Deze afstand is wettelijk bepaald en wordt de verboden zone genoemd.

  • Bomen mogen op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens staan, gerekend vanaf het midden van de stam.

  • Heggen en struiken mogen op minimaal 0,5 meter afstand van de erfgrens staan.

Soms geldt er een uitzondering. In deze situaties mogen bomen en planten wél dichter bij de erfgrens staan:

  • De schutting is hoger dan de boom of heg.

  • Uw buren hebben u toestemming gegeven en dat kunt u aantonen.

  • Uw gemeente heeft het goedgekeurd via de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de regels die de gemeente hanteert voor de openbare orde en veiligheid. Of dit het geval is, kunt u navragen bij uw gemeente.

De erfgrens bepalen

In uw eigendomsakte en het Kadaster ziet u waar de erfgrens zich exact bevindt. Soms staat een erfafscheiding, zoals een schutting, precies op de erfgrens. U bent hier samen met uw buren verantwoordelijk voor. Het is dan ook goed om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het onderhoud.

Tips en advies bij overlast

Maak uw buren vriendelijk duidelijk dat u overlast ervaart en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kunt u samen een nieuwe afspraak maken over de erfgrens. Of misschien zijn uw buren wel bereid om de boom waar u last van heeft te snoeien.

Komt u er samen niet uit? En helpt ook het inschakelen van een wijkagent, buurtbemiddelaar of mediator niet? Dan kunt u uw buren in een aangetekende brief of e-mail nog eens vragen om actie te ondernemen.

Rechtshulp nodig?

Soms is een goed gesprek niet mogelijk of willen uw buren niet meewerken. Als dat zo is, kunt u via uw rechtsbijstandverzekering juridische hulp inschakelen. Of hulp aanvragen via Rechtshulp on demand als u niet verzekerd bent.

Uw buren mogen u niet onrechtmatig hinderen met bomen of planten die op hun erf of de erfgrens staan. Een jurist kan beoordelen of er in uw situatie sprake is van onrechtmatige hinder en u advies geven als u naar de rechter wilt stappen.